Maaseudun tulevaisuus / Ruoka 15.04.2021 Riitta Mustonen

Kala-ala pitää tavoitetta mahdottomana, ellei kasvatettavan kalan määrää lisätä huomattavasti. Se edellyttää lisää kasvatuslupia.

Savon Taimen kasvattaa kirjolohen poikasia ja on Suomen suurin kalanpoikasten tuottaja. Se pystyy lisäämään tuotantoaan, jos se saa lisää kasvatuslupia.
KUVA: RAISIOAQUA Savon Taimen kasvattaa kirjolohen poikasia ja on Suomen suurin kalanpoikasten tuottaja. Se pystyy lisäämään tuotantoaan, jos se saa lisää kasvatuslupia.

Hallitusohjelman kansanterveydellinen tavoite on, että kuuden vuoden päästä suomalaiset syövät viikoittain 47 prosenttia enemmän kalaa kuin nyt. Kotimaisen kalan edistämisohjelman mukaan kasvattaa pitäisi nimenomaan kotimaisen kalan syömistä.

Kalankasvattajien mukaan kulutuskasvu tarkoittaisi 23 miljoonan kilon vuosittaista lisäystä kalansyöntiin, ja jos siitä pääosa eli vaikkapa 75 prosenttia olisi kotimaista, se tietäisi kotimaisen kalankasvatuksen vuosituotannon 120 prosentin lisäystä.

”Tavoite on mahdoton toteuttaa, elleivät viranomaiset ja kalankasvattajat reagoi siihen nyt”, toteavat Raisioaqua ja Savon Taimen tiedotteessaan.

”Ylivoimaisesti tärkein kotimainen ruokakala on kasvatettu kirjolohi. Kalojen määrää lisätään luonnollisin keinoin, joten edessä on usean vuoden prosessi. Poikasmäti lypsetään kirjolohista joulukuun ja huhtikuun välisenä aikana. Tämän huhtikuun jälkeen seuraava mahdollisuus aloittaa kalakannan systemaattinen kasvattaminen venähtää joulukuuhun”, Raisioaquan kehityspäällikkö Knut-Olof Lerche sanoo.

Raisioaqua on Raisio-konsernin kalanrehuvalmistaja.

Kestää kolme vuotta ennen kuin kirjolohi saavuttaa sukukypsyyden ja siitä vielä kolme vuotta ennen kuin poikaset ovat täysikasvuisia ruokakaloja.

Kalankasvatusta säätelevät kasvatusluvat. Jotta alan tuotantoa voi kasvattaa kuudessa vuodessa niin, että tavoiteltu kalansyönnin lisäys toteutuu pääosin kotimaisella kalalla, niin kasvatettavan kalan määrää pitäisi lisätä nykyisestä noin 14 miljoonasta kilosta 31 miljoonaan kiloon.

Lerchen mukaan viranomaisten on muokattava nykyisiä kasvatuslupia. että lisäys toteutuisi.

”Suomessa on noin 70 ruokakalan tuottajaa. Jotta vuonna 2027 olisi tarjolla 31 miljoonaa kiloa kotimaista kalaa, tuottajista ihan jokaiselle on annettava lisäluvilla lupa kasvaa. Ja poikasten kasvatuksen osalta muutoksen on käynnistyttävä nyt”, Lerche vaatii.

Kalankasvattajien määrä on romahtanut Suomessa viime vuosikymmenten aikana. 15 vuotta sitten ruokakalaa tuotti noin 120 yritystä. Niistä 40 prosenttia on sittemmin lopettanut toimintansa.