DEL III: Anvisningar för HACCP-baserad egenkontroll vid en rensningsanläggning