Kaleva 10.5.2017 

Haukiputaan edustan merialueelle on tulossa suuri kalankasvattamo, jossa on mahdollista kasvattaa jopa miljoona kiloa kalaa vuodessa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) myönsi luvan uudelle kalankasvattamolle keskiviikkona. Se on suurin Suomessa myönnetty yksittäinen kalankasvatuslupa.

Lupa myönnettiin Laitakarin Kala Oy:lle. Toimitusjohtaja Timo Karjalainen sanoo, että tarkoitus on kasvattaa kirjolohta.

Yrityksen tärkein yhteistyökumppani on oululainen kalajalosteita valmistava Hätälä Oy, jonne kalat on suurelta osin tarkoitus myydä.

Riittävän syvään veteen

Kalankasvattamo tulee merelle, noin 3,5 kilometrin päähän Isoniemestä ja viiden kilometrin päähän Martinniemen Laitakarin satamasta. Karjalainen sanoo, että paikan valintaan vaikuttivat ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön linjaukset.

– Täytyy olla hyvä vesien tila ja yli 20 metriä vettä, että ravinteet häviävät vesimassaan, Karjalainen sanoo.

Haukiputaan edustalle suunnitellussa kalankasvattamossa käytetään vuonna 2016 lanseerattua Itämerirehua, jonka valmistuksessa on käytetty Itämeren silakkaa ja kilohailia. Uuden rehun vuoksi kalankasvatus ei tuo lisää ravinteita Itämereen.

– Rehun avulla on tarkoitus minimoidaan päästöjä, joita kalankasvatuksesta tulee. Laskennallisesti meidän fosforipäästö on miinusmerkkinen, Karjalainen toteaa.

Aluksi kalat on tarkoitus ruokkia merelle veneiden ja pienten automaattien avulla Tulevaisuudessa on mahdollista käyttää ruokinnassa automaattisesti toimivaa ruokintalauttaa.

– Sellaisia on jo käytössä maailmalla, kertoo Karjalainen.

Avin myöntämän luvan mukaan kalojen kasvatukseen saa Haukiputaan edustalla käyttää kuivarehua enintään 1 100 tuhatta kiloa vuodessa.

Toimintaa Laitakarin satamaan

Maa-alueella kalankasvattamon toiminta sijoittuisi Laitakarin satama-alueelle.

Avin myöntämä lupa sallii merellä olevan kalankasvattamon lisäksi kalojen talvisäilytyksen verkko- ja maa-altaissa Laitakarin satamassa sekä veden johtamisen Perämerestä ja kalojen perkaamisen.

Karjalainen sanoo, että toiminnasta ei aiheutuisi melua eikä hajuhaittoja. Kaloja kuljettava auto kävisi satamassa kerran tai kaksi päivässä ja rehuauto muutaman kerran viikossa.

Kalankasvatus Haukiputaan edustalla aloitetaan keväällä 2018. Lupa on määräaikainen, ja se on voimassa vuoteen 2027 saakka.

– Työpaikkoja tulee reilu kymmenkunta sitten, kun laitos toimii täydellä teholla, Karjalainen kertoo.

Laitakarin Kala kasvattaa kirjolohta myös Kuivaniemen Vatungissa Iin kunnan alueella. Karjalainen sanoo, että Haukiputaan kasvattamon valmistelevia töitä tehdään Vatungissa jo tänä kesänä. Alkuvaiheessa myös kalojen perkaus on tarkoitus tehdä Vatungissa. Myöhemmin Laitakariin rakennetaan oma perkaamo.

Suomalainen kasvatettu kirjolohi on WWF Suomen suosittelemien kalalajien listalla.

http://www.kaleva.fi/uutiset/talous/haukiputaan-edustalle-tulossa-suuri-kalankasvattamo-jopa-miljoona-kiloa-kirjolohta-vuodessa/759437/#.WRLgIHpllYM.facebook