Ideoi Kalamiehet ry 2030-luvulle

Paras idea palkitaan 800 eurolla

Kalamiehet ry on kalatalouden ammattilaisten 1937 perustama koulutus- ja yhteistyöjärjestö, johon kaikki vesiluonnon ammattilaiset ja harrastajat ovat tervetulleita. 80-vuotisjuhlavuotemme teemana on ideoida yhdistyksemme uudistumista matkalla kohti 100 vuoden merkkipaalua. Lisätietoja yhdistyksestä löydät osoitteesta www.kalamiehet.fi.

Säännöt

Osallistuminen:

Osallistua voi yksin tai yhdessä. Mukaan kutsutaan erityisesti kalatalous- ja vesiluonnonvara-alan yhdistyksiä, seuroja, harrastajia ja toimijoita, mutta kisa on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjeet:

Ideakilpailu on avoinna 1.9.–30.11.2017. Kilpailuun toivotaan vapaamuotoisia, korkeintaan 2000 merkin (ilman välilyöntejä) mittaisia ehdotuksia Kalamiehet ry:n toiminnaksi, joka kantaa yhdistystä ja palvelee sen jäseniä pitkälle tulevaisuuteen. Ehdotuksen alkuun tulee merkitä sen laatijan nimi ja yhdyshenkilö puhelin- ja sähköpostiosoitteineen. Jos toimintaehdotus käsittää useita osa-alueita, voi niistä tehdä lyhyet tarkennukset varsinaisen esityksen liitteiksi.

Ehdotukset toimitetaan sähköpostiosoitteisiin sihteeri@kalamiehet.fi ja mari.virtanen@kalankasvatus.fi viimeistään 30.11.2017 klo 24:00.

Arviointi:

Määräaikaan mennessä saapuneet ehdotukset arvioi ja voittajan valitsee Kalamiehet ry:n hallitus. Valintaperusteena on ehdotuksen 1) sisältämä kala- ja vesitalousalan ammatillisuus ja 2) näkymät alan yhteistyön kehittämiseksi, 3) nykyajassa eläminen ja 4) näkemys tulevaisuudesta. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse heti valinnan tapahduttua. Kaikki palkittavat ehdotukset julkistetaan yhdistyksen verkkosivuilla.

Palkinnot:

Pääpalkinto on 800 euroa rahana tai lahjakorttina. Palkinto voidaan myöntää myös apurahana tai stipendinä. Rahapalkinnosta tai lahjakortista saaja vastaa verosta, apuraha tai stipendi on tietyin ehdoin verovapaa.

Parhaita muita ehdotuksia yhdistyksen hallitus palkitsee harkintansa mukaan tavarapalkinnoin ja kunniamaininnoin. Jos ideakilpailu ei tuota lainkaan käyttökelpoisia ehdotuksia, voidaan palkinnot jättää kokonaan jakamatta.

Kalamiehet ry:n toiminta on hiljalleen hiipunut. Yhdistyksen alkuperäiselle tehtävälle organisoida alan ammattilaisille jatko- ja muuta koulutusta, tilaisuuksia sekä muita yhteydenpitokanavia osana sitä kaikkea, mitä alan eri verkostot ja toimijat nykyisin tuottavat ei enää ole suurta tarvetta. Kilpailevia ja vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sekä työn kautta tulevia vaatimuksia on liikaa. Jotta Kalamiehet ry pystyisi vastaamaan nykyajan haasteisiin ja uudistumaan, järjestetään nyt ideakilpailu siitä, millainen yhdistyksen tulisi olla 2020- ja 2030-luvuilla.