28.4.2021 Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 28.4.2021 myöntänyt HTM Yhtiöt Oy:lle ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan Heinolaan sijoitettavalle kalan kiertovesikasvatuslaitokselle ja kalan käsittelytoiminnolle. Yhtiölle myönnettiin myös vesilain mukainen lupa vedenottoon Heinolan Jyrängönvirrasta ja lupa valmisteleviin toimenpiteisiin.

Kiertovesilaitoksessa kalaa tuotetaan sisätiloissa altaissa. Kalan kiertovesikasvatus alkaa mädin haudonnasta ja päättyy kalan teurastukseen ja perkuuseen. Lupamääräysten mukainen jätevesikuormitus mahdollistaa hakemuksen mukaan noin 3 000 tonnin vuotuisen kalan lisäkasvun. Kiertovesilaitos sijoittuu teollisuusalueelle vanhaan pahvitehtaaseen. Laitoksen prosessivedet johdetaan esikäsittelyn jälkeen Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Kalojen raikastamiseen käytetään Jyrängönvirrasta otettavaa pintavettä, ja käytetty raikastusvesi palautetaan takaisin Jyrängönvirtaan.

Ympäristöluvassa on annettu tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä määräykset Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdettavalle vedelle. Vesistöön palautettavien raikastusvesien laatua on määrätty selvitettäväksi ensimmäisten toimintavuosien aikana.

Päätökset ovat nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa ylupa.avi.fi (HTM Yhtiöt Oy). Niihin saa hakea valittamalla muutosta 4.6.2021 saakka.