IHN-kriisi on voitettu Nilakkalohi Oy:n tuotanto kasvaa täyteen laajuuteen ensi vuoden aikana

Rautalammin reitin latvoilla sijaitsevan suuren Nilakka-järven vedet purkautuvat Tervon Huuhtajankoskeen. Kosken rinnalla sijaitseva Nilakkalohi Oy:n tuotantolaitos on puhdistettu läpikotaisin, eikä merkkejä aiemmasta IHN-viruksesta ole havaittu enää yli kahteen vuoteen. (kuva: Pentti Vänskä)

– Kaikki 5,5 kilometriä kasvatusuomaa on kuivattu, niiden puu- ja muovirakenteet on
hävitetty ja altaat, koneet, laiteet, kaivot ja viemärit desinfioitu. Tämän puhtaampaa
kalankasvattamoa tuskin löytyy, naurahtavat Nilakkalohi Oy:n yrittäjät Pietari
Puranen, Pekka Latikka ja Rauno Tossavainen Tervon Huuhtajankoskella.

Nilakkalohi Oy:n yrittäjät Pietari Puranen, Pekka Latikka ja Rauno Tossavainen vapaana virtaavan Huuhtajankosken suulla. Suuren ja syvän Nilakka-järven puhdas vesi luo edellytykset korkealaatuisen ruokakalan kasvatukselle.
(kuva: Pentti Vänskä)

Massiivisten puhdistusoperaatioiden ja kaksi vuotta jatkuneiden, elävistä kaloista tehtyjen
tutkimusten jälkeen Tervon kalankasvattamo on saanut vapautuksen viimeisistä IHNviruksen
aiheuttamista rajoituksista. Laitokselta voidaan nyt myydä vapaasti sekä elävää että
teurastettua kalaa.
Vuonna 2017 havaittu lohikalojen IHN-virus ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta sen
löytyminen johti tuolloin Luken jalostuslaitoksena Tervossa toimineen yksikön alasajoon ja
omistajan vaihtumiseen.
Puranen, Latikka ja Tossavainen ovat kaikki kokeneita kala-alan ammattilaisia. He aloittivat
Huuhtajankoskella vuokralaisina 2019 ja hankkivat laitoksen omistukseensa tämän vuoden
alussa.
– Kalankasvattamon käynnistäminen uudelleen kestää kolme-neljä vuotta. Tällä
hetkellä tuotantomme on noin puolet ympäristöluvan sallimasta 200 000 kilon
kapasiteetista.
– Ensi vuoden jälkeen, kun tuotanto pyörii täysillä, tavoittelemme miljoonan euron
liikevaihtoa. Silloin työpaikkoja on vuositasolla 8–10, Tossavainen kertoo.
Kasvattamossa tuotetaan siikaa, taimenta ja kirjolohta. Kuluttajamyyntiin kirjolohta saadaan
jo muutaman viikon sisällä. Väljässä, virtaavassa vedessä kasvanut kala on lihasrakenteeltaan
tiivistä, sillä se tekee aktiivisesti työtä kosken painetta vastaan.
Nilakkalohen oman hautomon poikastuotanto alkaa ensi talvena.
– Markkinat määräävät, mihin tuotanto jatkossa painottuu, Pietari Puranen sanoo
Pekka Latikan mukaan viljelyhallien 2300 neliön pinta-ala mahdollistaa Nilakkalohen kasvun
merkittäväksi kalanpoikasten tuottajaksi.
Nilakka-järven pintaveden lämpeneminen on aiheuttanut Huuhtajankoskella ongelmia
pitkien hellejaksojen aikana. Viime kesänä Nilakkaan upotettu syvänneputki turvaa jatkossa
kalojen elin- ja kasvuolosuhteet lämpimänä vuodenaikana, ja talvikaudella sitä voidaan
hyödyntää ulkoaltaiden jääolosuhteiden hallinnassa.

Sara Latikka lajittelee kalanpoikasia Nilakkalohi Oy:n viljelyhallissa Tervon Huuhtajankoskella. (kuva: Pentti Vänskä)

TIIVIISTI
Mikä: Nilakkalohi Oy:n kalankasvattamo Tervon Huuhtajankoskella.
Tuotanto: Kirjolohen, siian ja taimenen poikaset, teuraskala (kirjolohi, siika).
Kasvatuskapasiteetti: 200 000 kiloa / vuosi.
Ympäristölupa: Pysyvä.
Omistajat: Pietari Puranen, Pekka Latikka ja Rauno Tossavainen.
Työntekijät: Tällä hetkellä kolme päätoimista työntekijää, täyden tuotannon vaiheessa 8–10
henkilötyövuotta.
Kasvatusaltaat: 5,5 km Huuhtajankosken rakennettuja sivu-uomia, joissa luonnollinen
virtaus, pinta-ala 54000 neliömetriä.
Viljelyhallit: 2300 neliömetriä.
Historia: Kalatalousneuvos Viljo Orpanan johtama Nilakkalohi Oy aloitti kirjolohen
kasvatuksen Huuhtajankoskella 1970-luvun alussa. 1990-luvulla laitos siirtyi Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitokselle, nykyiselle Lukelle, ja toiminta keskittyi kirjolohen
valintajalostukseen.
Vuonna 2017 laitoksen kaloissa havaittiin ihmiselle vaaratonta IHN-tautia, ja Luke ajoi
toiminnan alas. Nykyiset yrittäjät aloittivat laitoksella vuokralaisina vuonna 2019 ja tulivat
sen omistajiksi 2021. Yrityksen nimi on jälleen Nilakkalohi Oy.

LISÄTIEDOT:
Pietari Puranen, 044 536 8914
Rauno Tossavainen, 050 443 3423