Luonnonvarakeskus (Luke) hoitaa Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutukset. Tänä vuonna on suunniteltu istutettavaksi noin 120 000 petokalan- ja 234 000 pohjasiianpoikasta. Siianpoikasia istutetaan noin viidennes velvoitemäärästä, ja määrän vähentymistä kompensoidaan järvitaimenen poikas- ja mäti-istutuksilla. Hellekesän 2018 seurauksena nieriöitä ei istuteta lainkaan.

Sopimuskasvatuskalojen istutusta. Kuva: Juha-Pekka Turkka
Kuva: Juha-Pekka Turkka

Kesällä 2018 viljelyveden lämpötilat nousivat poikkeuksellisen korkealle hellekesän vaikutuksesta, mikä aiheutti suuria tappioita nieriöiden viljelyssä. Tämän seurauksena vuonna 2019 nieriöitä ei istuteta Inarijärveen lainkaan. Osa vuosittaisesta nieriävelvoitteesta kompensoidaan järvitaimenistutuksilla.

– Vuonna 2018 nieriöitä istutettiin kolmannes vuosittaista velvoitetta enemmän, mikä osaltaan kompensoi vuoden 2019 tilannetta. Seuraavan kerran nieriöitä päästään istuttamaan vuonna 2020, kertoo Luken johtava asiantuntija Petri Heinimaa.

Vuonna 2018 Inarijärven kalatalousvelvoite toteutui täysimääräisenä, kun huomioidaan toimintajakson 2016– 2020 aiempina vuosina syntyneet ylitykset istutusmäärissä. Nieriävelvoitteeseen kohdennettiin kaikki istutetut nieriät kalatalousviranomaisen hyväksymänä kompensoimaan tulevien vuosien pienentyviä nieriäistutuksia.

Vuodesta 2018 alkaen osa Inarijärven taimenvelvoitteen 3-vuotisistukkaista on niin sanottuja virikekasvatettuja poikasia. Kasvatuskokeella tutkitaan virikekasvatuksen vaikutuksia kalojen kasvatuksen aikaiseen hyvinvointiin sekä niiden valmiuteen selviytyä luonnossa pyyntikokoisiksi saaliskaloiksi tai kutuvaellukselle nouseviksi emokaloiksi.

Siikavelvoitteena istutetaan vuosittain 234 000 kesänvanhaa siianpoikasta. Vähennetyillä siianistutusmäärillä pyritään parantamaan Inarijärven siikojen kasvumahdollisuuksia. Siikaistutuksia kompensoidaan järvitaimenen poikas- ja mäti-istutuksilla.

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitetta toteutetaan sopeutuvan velvoitehoidon periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että istutusmääriä voidaan muuttaa kalatalousviranomaisen päätöksellä joustavasti kalakantojen tilan ja kalastuksen mukaan.