Q1. Mitä hyötyä eränumeroinnista on?

Kalan laatu säilyy parempana koko hankintaketjussa, koska matka voidaan jäljittää helposti. Mikäli ketjun jossain vaiheessa raaka-aineen laatu heikkenee, on tämä selvitettävissä helpommin. Eli järjestelmä mahdollistaa tuotteen laatuseurannan kalan monimutkaisessa ketjussa sekä auttaa ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Q2. Tarvitaanko ensierä merkitä kun omaa kalaa siirretään jalostettavaksi?

Ei tarvitse. Ensieränumero annetaan vasta ensimmäiselle ostajalle. Numero voidaan kirjoittaa esimerkiksi lähetyslistaan. Eli jäljitettävyys perustuu kalaerän ensimyynnin yhteydessä muodostettavaan kalaerään ja ensimyynti tapahtuu vasta kun kala lähtee käsiteltynä alkutuottajan  tuotantolaitokselta.

 Q3. Täytyykö eränumero ilmoittaa muille kuin ensiostajalle?

Täytyy, eli valvovalle viranomaiselle tarkastuskäynnillä. Tarkastaja voi raportoida epäillyt rikkomukset tai havaitut rikkomukset Maaseutuvirastoon.

 Q4. Pitääkö eristä pitää myyntikirjanpitoa?

Täytyy ja jäljennös tulee säilyttää arkistossa sekä esittää viranomaiselle kysyttäessä.

Q5. Mikä on ”erä” tai ”ensierä”?

”Erällä” tai ”ensierällä” tarkoitetaan ryhmää kalatuotteita. Esimerkiksi alkutuottajan kalafile-erää mikä toimitetaan x-ostajalle. Eräkoodi muodostetaan vasta erän myynnin yhteydessä ja päivämäärä yksilöi erän.

Q6. Koskeeko eränumerointi kaikkea viljeltyä kalaa?

Ei koske, ainoastaan meressä kasvatettua ihmisravinnoksi tarkoitettua kalaa. Lisäksi numerointi koskee eläviä kaloja, tuoreita kaloja, jäähdytettyä kalaa, jäädytettyä kalaa, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä kalafileitä tai muuta kalanlihaa, jäähdytettyä tai jäädytettyä mursketta tai jauhetta, kuivattuja, suolattuja, savustettuja ja hiillostettuja kaloja, mätiä ja pellettejä.

 Q8. Näkyykö valvonnan huomiot Oiva-raportissa?

Ei näy, ainakaan toistaiseksi (21.1.2016).

 

Lisätietoja Eviran sivuilta mm. Oiva -ohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

”Useasti kysytyt kysymykset”-palstaa päivitämme sitä mukaan kun saamme uutta tietoa asiasta.

Lisätietoa: https://www.kalankasvatus.fi/vesiviljelytuotteiden-jaljitettavyys/?preview=true&preview_id=2616&preview_nonce=aa1361091a