Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut valitukset, jotka koskevat Ekofishin kalankasvatushankkeita Pietarsaaren ulkopuolisella merialueella. Kaikki valitukset hylättiin ja Ekofish voi jatkaa toimintaansa. Hallinto-oikeus myös hyväksyi Ekofishin omat vaatimukset, joiden mukaan ympäristö- ja vesihuoltoluvat ja käyttöoikeudet olisi myönnettävä siltä osin kuin yhtiön lupahakemus on jätetty.

Lue täältä lisää:

https://svenska.yle.fi/a/7-10014291

Alla besvär mot Ekofisk fiskodling utanför Jakobstad förkastades i förvaltningsdomstolen –grönt ljus för att utvidga odlingen

Publicerad 17.03.2022 svenska Yle Mikaela Löv

Ekofish får grönt ljus för att både fortsätta och utvida sin fiskodling i havet utanför Jakobstad och Larsmo. Alla 13 besvär förkastade, utom Ekofish eget.

Vasa förvaltningsdomstol har gett beslut om besvären som gäller Ekofish fiskodlingsprojekt i havsområdet utanför Jakobstad. Samtliga besvär förkastades och Ekofish kan fortsätta sin verksamhet.

– Det är alltid roligt när det går som man tänkt, det här innebär en stressfaktor mindre både för mig och personalen, säger Ekofish vd Sebastian Höglund.

Det rör sig om totalt 14 besvär och en del av besvären yrkade på att man borde göra en miljökonsekvensbedömnig.

Ändringsökandena bestod av privatpersoner, registrerade föreningar, NTM-centralen, Larsmo kommun, miljöskyddsmyndigheten i Jakobstad, fiskeriområdet, ett delägarlag, ett väglag samt Ekofish Ab.

Ekofish eget besvär godkändes

Även Ekofish själv hade lämnat in besvär gällande avgörande av tillstånd, tillståndsbestämmelser, tillståndets giltighetstid samt det område bolagets nyttjanderätt gäller.

Förvaltningsdomstolen godkände Ekofishs yrkanden på att miljö- och vattenhushållningstillstånd och nyttjanderätt skulle beviljas i den utsträckning som framställts företagets tillståndsansökan.

Fiskar får också förvaras i Jakobstads hamn till och med 28 februari. Det innebär främst mera flexibilitet i verksamheten säger Höglund.

Utvidga med två kassar om året

Ekofish inledde verksamheten med en odlingskasse senaste sommar. Höglund är mycket nöjd med den första säsongen, både vad det gäller de odlade fiskarna tillväxt och kvaliteten på fisken.

– Det är roligt att det gått enligt planerna och vår personal fick bli varma i kläderna. Det här var ju en helt ny verksamhet vid Ådö fiskehamn, säger Höglund.

Totalt har Ekofish hittills kunnat sälja ungefär 50 ton fisk. Höglund säger att fisken haft bra åtgång och efterfrågan på inhemsk odlad fisk är stor.

– Vi lägger stor vikt vid närmarknaden och levererar också direkt till restauranger. Vi försöker hålla arbetsplatserna här och transportsträckorna korta, säger Höglund.

Höglund säger att förhållandena för fiskodling är fenomenala i havet utanför Jakobstad. Trots en tidvis mycket varm sommar har fisken mått bra och syrehalten i vattnet hållits på god nivå.

Förvaltningsdomstolen godkänner också att utvidgningen av fiskodlingen får ske i faser så att bolaget år 2022 får odla en mängd fisk som motsvarar två nätbassänger.

Därefter får verksamheten utvidgas med två nätkassar per år. Tillståndet förordnads vara i kraft till slutet av år 2030.

– Vi väntar på beslutet, men sen kör vi vidare i en hållbar takt, säger Höglund.

De övriga ändringssökandes besvär avslogs och Förvaltningsdomstolen ansåg att de utredningarna som hittills gjorts är tillräckliga.

Förvaltningsdomstolen anser också att projektet inte orsakar en försämring av Natura 2000 -områden eller har konsekvenser som strider mot vatten- och havsvårdsplaneringen.