Kainuun Lohenkasvattajat ry on muuttanut sääntöjään ja nimeään. Uusi nimi on Kainuun-Koillismaan Kalankasvattajat ry ja se kuvaa yhdistyksen uutta laajempaa toimialuetta ja yhdistyksen tarkoitusta toimia alueen kaikkien kalankasvattajien yhdistyksenä niiden tuotantotavasta riippumatta.

Sääntöjensä mukaisesti Kainuun-Koillismaan Kalankasvattajat ry:n tarkoituksena on toimia alueensa kalankasvattajien yhdyssiteenä, tuoda jäsenistölleen kalankasvatusta koskevaa tietoa ja informaatiota sekä tarjota jäsenilleen henkistä virkistäytymistä erilaisten yhteisten tilaisuuksien, retkeilyn ja kerhotoiminnan kautta. Yhdistys valvoo alueellaan jäsentensä yleisiä ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää kalankasvatusta ja sen toimintaedellytyksiä Kainuun-Koillismaan alueella.

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat alueella toimivat kalankasvatusyritykset. Johtokunnan päätöksellä jäseneksi voidaan hyväksyä myös yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimivia henkilöjäseniä. Kainuun-Koillismaan Kalankasvattajat ry:n jäsenet kuuluvat pääosin jäseninä myös Suomen Kalankasvattajaliittoon, jonka valtakunnallista edunvalvontaa tukemaan yhdistys haluaa tuoda omaa alueellista osaamistaan.

Kainuun-Koillismaan Kalankasvattajat ry:n puheenjotajana toimii Markku Tuikka Kainuun Lohesta ja sihteerinä Tuula Seilonen Kuhmon Kalasta.

Täältä löydät lisää Kainuun-Koillismaan kalankasvattajista: https://www.kalankasvatus.fi/kalankasvatuksesta-loytyy-pohjoista-voimaa/

Markku Tuikka, Kainuun Lohi