14.12.2023 Johanna Möttönen, Kuha-Suomen kalaleader

Millainen olisikaan maailma, jossa hankkeet syntyisivät yrittäjän omista ideoista arjen aherruksen keskeltä? Tutustu kalaleaderiin ja toimintaansa käynnistävään Kansalliseen Kalatalousverkostoon! 

Kalaleadereiden toiminta valjastaa paikallisten asukkaiden ja yrittäjien oman asiantuntemuksen ja osaamisen toiminta-alueen kehittämistyöhön. Rahoitamme yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, jotka edistävät kunkin kalaladerin oman kehittämisstrategian toteutumista. Strategiat on laadittu alueille avoimella menettelyllä ja kentältä kumpuavien kehittämistarpeiden pohjalta.  

Kalaleader-hankkeilla toteutetaan siis monipuolisesti ideoita, jotka vahvistavat alueen kalatalouselinkeinojen kilpailukykyä, uudistumista ja sopeutumista. Lisäksi kehitetään yhteistyötä alueen toimijoiden ja intressiryhmien sekä eri kalatalouden toimintaryhmien välillä.   Kalankasvatuksen parissa tunnetuin esimerkki tästä on Vesiviljelyn Mestari-Kisälli-toimintamalli. Kalaleaderit osallistuvat yhdessä tähän kehittämishankkeeseen, joka toteutetaan Päijät-Hämeen liiton myöntämällä AKKE-rahoituksella* Vesiviljelyn Mestari-Kisälli -toimintamallin kehittäminen (sisa-suomenkalaleader.fi).   

*Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.   

KEHITTÄMISOHJELMISTA KENTÄLLE – KANSALLINEN KALATALOUSVERKOSTO VAUHDITTAA TIEDON KULKUA JA LUO KUMPPANUUKSIA 

Maa- ja metsätalousministeriön toimesta on koottu kansallinen kalatalousverkosto, jonka tehtävänä on vahvistaa EMKVR-ohjelman, kalatalouden innovaatio-ohjelman ja kehittämisohjelmien toteutumista ja vaikuttavuutta. Kalatalousverkoston työrukkasena toimivat kalaleadereiden aktivaattorit. Aktivaattorit osallistuvat innovaatio-ohjelmien ja kehittämisohjelmien työryhmäkokouksiin. Vesiviljelyn kehittämisohjelman ohjausryhmässä Kansallista kalatalousverkostoa edustaa Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin aktivaattori Tea Nousiainen (p. 050 434 0150 , tea.nousiainen@oulujarvileader.fi ). 

Aktivaattori ylläpitävät myös kalatalousverkoston teemaryhmiä, jotka ovat väylä kansalliseen kalatalousverkostoon osallistumiseen. Teemaryhmien tapaamiset ovat avoimia, eli niihin saa osallistua kuka tahansa elinkeinokalatalouden kehittämisestä kiinnostunut. Verkostomainen työskentelytapa ei myöskään velvoita sitoutumaan jokaiseen työryhmäkokoukseen. Yrittäjä voi esimerkiksi osallistua silloin kun hänelle parhaaksi sopii – tai silloin, kun jotain akuuttia kehittämisasiaa on oman mielen päällä.  Verkoston tarkoitus on siis lisätä yhteistyötä sekä nopeuttaa hyvien käytäntöjen leviämistä. Teemaryhmiä on neljä kappaletta: 

  1. Alan koulutuksen kehittäminen ja rekrytointi 
  2. Neuvonta ja kasvua tukevat toimet 
  3. Älykkäät kumppanuudet 
  4. Tiedonvälitys ja vaikuttavuus 

Voit ilmoittautua mukaan teemaryhmien toimintaan osoitteessa: https://tinyurl.com/kansallinenverkosto 

Verkoston toiminta potkaistaan toden teolla käyntiin tammikuun 11.-12.1.2024. Tuolloin pidetään ensimmäiset Kansalliset kalatalousverkostopäivät Laukaan Peurungassa. Tapahtumassa ovat mukana inspiroivat puhujat, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä ja kokonaan uusia ajattelutapoja herättelevä tulevaisuustutkija Petri Rajaniemi. 

https://tinyurl.com/verkostopaivat24

Löydä oma paikallinen kalaleaderisi täältä: 

Paikallinen kehittäminen – Meri- ja kalatalousrahasto (merijakalatalous.fi)