Pro Kalan teettämän tuoreen kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten tahtotila kalansyöntiin on korkealla – kolme neljästä haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän. Kalaa ostettaessa ostopäätökseen vaikuttaa erityisesti laatu, tuoreus ja hinta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että kalaa syödään alle suositusten.

Toukokuussa tehdyn tutkimuksen mukaan kalalla on vahva rooli suomalaisessa ruokapöydässä. Suomalaisista 95 prosenttia syö kalaa ja 90 prosentin mielestä kala kuuluu suomalaiseen ruokapöytään.

Yleisesti ottaen suomalaisten keskuudessa tahtotila kalansyöntiin on korkealla, jopa 75 prosenttia suomalaisista haluaa syödä kalaa nykyistä enemmän.
– On hienoa, että suomalaiset haluavat syödä kalaa nykyistä enemmän. On myös pohdinnan arvoinen asia, mitä pitäisi tehdä, jotta tuo tahtotila toteutuu. Kalatuotteiden valikoimaa ja saatavuutta tulee edelleen kehittää, jotta kalan ostaminen on helppoa ja valikoimista löytyy jokaiseen makuun sopivia tuotteita, sanoo Pro Kalan toiminnanjohtaja Katriina Partanen.

Paitsi että kalaruoka käsitetään osana suomalaista ruokakulttuuria, myös kalastus toimialana koetaan merkittäväksi Suomelle. Jopa 90 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä sitä, että Suomessa on elinvoimainen kalatoimiala. Ammattimaisen kalastuksen positiivisista vaikutuksista Itämeren tilaan on tietoinen vain 50 prosenttia suomalaisista.
Tiedot ilmenevät Pro Kalan teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista toukokuussa 2017. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kalan syöntiin, ostamiseen ja kalatoimialaan liittyviä käytäntöjä ja mielipiteitä. Aineiston keräsi tutkimusyritys Consumer Compass.

Kalaa syödään alle suositusten

Kala on perinteisesti ollut tuote, joka ostetaan palvelutiskiltä. Suomalaisista vajaa puolet ostaakin kalansa kalatiskiltä aina, kun se on mahdollista. Kuluttajapakattujen kalatuotteiden suosio on kuitenkin hienoisessa kasvussa ja lähes 40 prosentille vastaajista kumpikin myyntitapa on yhtä mieluisa. Ostopäätöksen syntymisen yhteydessä kalan laatu ja tuoreus ovat merkittäviä tekijöitä, mutta erityisesti lohikaloja hankittaessa valintaa ohjaa hinta. Vastaajista 70 prosenttia ostaa useimmiten tarjouksessa olevaa lohta tai kirjolohta.

Pro Kalan teettämästä tutkimuksesta selviää myös, että vain 30 prosenttia suomalaisista syö kalaa suositusten mukaisesti, vähintään kaksi kertaa viikossa. Vastaajista 33 prosenttia ilmoitti syövänsä kalaa ainoastaan kerran viikossa, 38 prosenttia tätäkin harvemmin ja kuusi prosenttia ei syö kalaa lainkaan.
– Kalaa syödään yllättävän vähän siihen nähden, että suositus syödä kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa tiedetään yleensä hyvin. Tämä ehkä selittää suomalaisten halua syödä kalaa nykyistä useammin. Kahden viikoittaisen kala-aterian periaatetta ei missään nimessä kannata unohtaa, sillä terveyden kannalta se on tärkeää, kertoo Partanen.

Lisätietoja:

Katriina Partanen, toiminnanjohtaja, Pro Kala, puh. 0400 827 277, katriina.partanen@prokala.fi

Tutkimusraportti saatavissa pyydettäessä: mari.saari@manifesto.fi.