13.5.2022 LUKE

  • Elintarvikesilakan tuottajahinta (0,34 €/kg) ja teollisuussilakan tuottajahinta (0,19 €) nousivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2020 elintarvikesilakan tuottajahinta oli 0,32 €/kg ja teollisuussilakan 0,18 €/kg.
  • Kilohailin tuottajahinta (0,19 €/kg) pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2020.
  • Peratun lohen tuottajahinta (6,43 €/kg) nousi vuoteen 2020 (6,13 €/kg) verrattuna.
  • Ahvenen tuottajahinta (2,39 €/kg) ja kuhan tuottajahinta (6,12 €/kg) nousivat edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2020 ahvenen tuottajahinta oli 2,36 €/kg ja kuhan tuottajahinta 5,93 €/kg.
  • Hauen (1,95 €/kg) ja mateen (5,10 €/kg) tuottajahinnat laskivat.
  • Kasvatetun kirjolohen tuottajahinta (5,20 €/kg) nousi selvästi verrattuna vuoteen 2020 (4,35 €/kg). Kasvatetun siian tuottajahinta (10,21 €/kg) sen sijaan laski.
  • Kalan tuottajahintatiedot perustuvat kalan ensiostajien tekemiin ostoilmoituksiin. Tiedot kasvatetun kalan tuottajahinnoista ovat Suomen kalankasvattajaliiton toimittamia tietoja.

Lue lisää:
https://www.luke.fi/fi/tilastot/kalan-tuottajahinta/kalan-tuottajahinnat-2021