LUKE

Vuonna 2022 kalan tuottajahinnat nousivat. Eniten nousi peratun lohen tuottajahinta, josta merialueen kaupallisille kalastajille maksettiin keskimäärin 9,25 €/kg, noin 44 % edellisvuotta enemmän.

Kalan tuottajahinnat 2022 (suluissa muutos edelliseen vuoteen)

 • Elintarvikesilakka 0,36 €/kg (+6 %)
 • Teollisuussilakka 0,20 €/kg (+5 %)
 • Kilohaili 0,23 €/kg (+21 %)
 • Perattu lohi 9,25 €/kg (+44 %)
 • Perattu siika 5,8 €/kg (+13 %)
 • Ahven 2,54 €/kg (+6 %)
 • Kuha 7,04 €/kg (+15 %)
 • Hauki 2,19 €/kg (+12 %)
 • Made 4,94 €/kg (-3 %)
 • Lahna 0,47 €/kg (-31 %)
 • Muikku 0,55 €/kg (-76 %)
 • Kasvatettu kirjolohi 6,58 €/kg (+27 %)
 • Kasvatettu siika 11,71 €/kg (+15 %)

Vuoden 2022 kalan tuottajahinnat ovat täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa vain kiintiöidyille lajeille, joita ovat lohi, silakka, kilohaili, turska ja punakampela. Kaikkien muiden lajien osalta uusi elinkeinokalatalouden keskusrekisteristä saatu aineisto on tarkentanut hintatietoja. Vuoteen 2021 asti muiden kuin kiintiöityjen kalalajien hintatiedot perustuvat 20-30 yritykseltä kerättyihin hintatietoihin, jotka sisältävät lähes yksinomaan ihmisravinnoksi tarkoitettua kalaa. Vuonna 2022 Varsinais-Suomen ELY-keskus alkoi valvomaan Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaisten kalan ostoilmoitusten toimittamista myös muista kuin kiintiöidyistä kalalajeista. Tämän johdosta kalan tuottajahintatilaston aineisto on vuoden 2022 osalta huomattavasti aiempia vuosia kattavampi ja sisältää myös rehukäyttöön ostettua kalaa muidenkin lajien kuin silakan ja kilohailin osalta. Rekisteriaineiston kattavuuden parantuminen vaikutti erityisesti niiden lajien hintoihin, joista merkittävä osa myydään rehukäyttöön (esim. muikku ja lahna).

Tilastossa käytetyt kasvatetun kirjolohen hintatiedot olivat Manner-Suomen osalta edellisvuosia suppeammat. Ahvenanmaalta kasvatetun kalan osalta hintatiedot saatiin kattavasti.