TIEDOTE 18.9.2023

Kalankasvattajaliiton hallituksen puheenjohtaja Johan Åberg, varapuheenjohtaja Yrjö Lankinen, liiton toimitusjohtaja Janne Sankelo ja koordinaattori Mari Virtanen kävivät viime viikolla tapaamassa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahia.

Tapaamisen aiheena olivat kalanviljelyn ajankohtaiset asiat. Ministeri sai myös käyttöönsä perustiedot toimialasta. Yhteinen näkemys oli, että Suomessa voidaan kasvattaa nykyistä huomattavasti enemmän kalaa.

Tapaaminen saatiin järjestymään nopealla aikataululla, kiitos siitä. Ministeri Essayah osoitti mielenkiintoa toimialan kasvupotentiaaliin. Esitimme liiton toivomuksen, että hallitusohjelmakirjaukset lupabyrokratian sujuvoittamisesta saadaan nopeasti käytäntöön, toteaa toimitusjohtaja Janne Sankelo.

Kalankasvattajaliitto painotti, että hallituksen on arvioitava varovaisuusperiaatetta sekä sen tulkinnan vaikutuksia lupaehtoihin ja lupien hyväksymiseen sekä tehtävä nopealla aikataululla lainsäädäntömuutoksia, jotka vähentävät epävarmuuksia lupaharkinnassa sekä tulkintakäytänteissä.

Toimme esille myös sen, että viranomaistoiminnan pitäisi toimia yhden luukun periaatteella. Viranomaisten valittaminen toistensa päätöksistä on saatava loppumaan, sanoo Sankelo.

Keskustelujen päätteeksi sovittiin tiiviistä yhteydenpidosta kalankasvatuksen tiimoilta. Ilmastoystävällisellä ja ekotehokkaalla kalanviljelyllä on paikka kotimaisessa elintarvikeketjussa ja ruokapolitiikan keskiössä.