Poikaslaitokset

Poikaslaitokset

Suomessa kasvatetaan erikokoisia hieman vajaat 50 miljoonaa kalanpoikasta (vastakuoriutuneet pois lukien) vuosittain. Ruokakalatuotannon lisäksi kalanviljelyllä ylläpidetään uhanalaisia kalakantoja ja vahvistetaan niitä poikasistutuksilla.

Istukastuotanto edistää kalakantojen säilymistä

Monet arvokkaat kalalajit ovat vesistöjen muuttumisen myötä taantuneet. Suurimmat haitat ovat aiheutuneet kalastomme arvokkaimmalle osalle, lohensukuisille vaelluskaloille. Kalaistutukset ovat järkevä tapa korjata kalakannalle aiheutunutta vahinkoa, jos haitallinen vesistömuutos aiheuttaa sen, etteivät kalat pysty lisääntymään. Kalaistutuksia käytetään myös kalakantojen vahvistamiseen ja uusien kalastusmahdollisuuksien luomiseen. Istukastuotannossa luonnosta pyydetään uhanlaista kantaa olevia emokaloja. Niiden mädistä kasvatetaan laitoksissa poikasia, ja poikaset istutetaan takaisin luonnonvesiin. Istukkaiden kasvatuksessa pyritään tarjoamaan kaloille mahdollisimman luontainen, virikkeellinen ympäristö. Tämä vähentää laitoskalojen stressiä ja parantaa istukkaiden taudinvastustuskykyä ja henkiinjäämistä luonnonoloissa.

Kalanpoikasten tuottajat 2019

(Lista ei ole kattava luettelo alan yrityksistä, vaan alla on mainittu vain ne yritykset, jotka ovat antaneet meille luvan julkaista yhteystietojaan)

Hanka-Taimen Oy

Ysitie 2710 B

41520 HANKASALMI

p. 040 7570 0849

 Iijoen Lohiyhtymä Ay

Poussuntie 42 D

93999 KUUSAMO

0400 389 857, 08 856 627

Kainuun Lohi Oy

Takalantie 82

88600 SOTKAMO

0400386822, 08 667 040

Koillis-Suomen Lohi Oy

Nuottatie 16-18 C 14

93600 KUUSAMO

0400 743 804

Kostonjoen Lohi Ky

Ahmaselkosentie 19

93400 TAIVALKOSKI

0400 277 279, 08 848 123

Kuhmon Kala Oy

Kuikkaniementie 5

88900 KUHMO

040 7495148

kuhmon.kala(at)kuhmo.net

Lietejoen Lohi Oy

Lietekyläntie 18

89400 HYRYNSALMI

044 504 7703, 08 741 222

jouko58(at)suomi24.fi

Loviisan Smoltti Oy

Hästholmen

07900 LOVIISA

toimisto(at)savontaimen.fi

Lännenpuolen Lohi Oy

Paloniementie 324

23360 KUSTAVI

0400 787997, 02 877 023

irja.skyten-suominen(at)kalankasvatus.fi

Muuttolan Lohi Ky

Hämäläntie 30

44640 KYMÖNKOSKI

0500 705 114, 014 532 126

tuomo.toikkanen(at)muuttolanlohi.inet.fi

Myhkyri Oy Löytynlohi

Riistakatu 33

74120 IISALMI

0400 571 071, 0400 298 933, 0400 408 703, 017 818 020

Napapiirin Kala Oy

Kuusamontie 5103

97625 VANTTAUSKOSKI

0207121281 ja 040-7876678

toimisto(at)savontaimen.fi

 Kalankasvatus Vääräniemi Oy

Kiiskitie 1

93400 TAIVALKOSKI

040 720 9392

http://kalankasvatus.vaaraniemi.net/fi/etusivu/

Pohjois-Karjalan Kalanviljely Oy

Keskijärventie 112 b

82120 KESKIJÄRVI

040 3012418

kari.kujala(at)pk-kalanviljely.fi

Savon Taimen oy

Äijäniementie 7

77700 RAUTALAMPI

020 7121 280

toimisto(at)savontaimen.fi

www.savontaimen.fi

Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti

Kalakouluntie 72

21610 KIRJALA

02 454 6300, fax. 02 458 8560

antti.forsman(at)livia.fi

www.livia.fi

Terhontammi Oy

Puijonkatu 33 A8

70100 KUOPIO

044 324 21 11

terhontammi@outlook.com

Tuuholman Lohi Ky

Tillintie 140

49990 VIROLAHTI KK

0400 670 888, 05 353 0011

toimisto(at)kellosalmenlohi.fi

Varisjoen Lohi Oy

Nuottatie 16-18 C 14

93600 KUUSAMO

0400 743 804, 08 851 4197