Poikaslaitokset

Suomessa kasvatetaan erikokoisia hieman vajaat 50 miljoonaa kalanpoikasta (vastakuoriutuneet pois lukien) vuosittain. Ruokakalatuotannon lisäksi kalanviljelyllä ylläpidetään uhanalaisia kalakantoja ja vahvistetaan niitä poikasistutuksilla.

Istukastuotanto edistää kalakantojen säilymistä

Monet arvokkaat kalalajit ovat vesistöjen muuttumisen myötä taantuneet. Suurimmat haitat ovat aiheutuneet kalastomme arvokkaimmalle osalle, lohensukuisille vaelluskaloille. Kalaistutukset ovat järkevä tapa korjata kalakannalle aiheutunutta vahinkoa, jos haitallinen vesistömuutos aiheuttaa sen, etteivät kalat pysty lisääntymään. Kalaistutuksia käytetään myös kalakantojen vahvistamiseen ja uusien kalastusmahdollisuuksien luomiseen. Istukastuotannossa luonnosta pyydetään uhanlaista kantaa olevia emokaloja. Niiden mädistä kasvatetaan laitoksissa poikasia, ja poikaset istutetaan takaisin luonnonvesiin. Istukkaiden kasvatuksessa pyritään tarjoamaan kaloille mahdollisimman luontainen, virikkeellinen ympäristö. Tämä vähentää laitoskalojen stressiä ja parantaa istukkaiden taudinvastustuskykyä ja henkiinjäämistä luonnonoloissa.