Ruokakalankasvattajat

Suomessa elintarvikkeeksi viljeltäviä kalalajeja ovat kirjolohi, siika, kuha, sampi, taimen ja nieriä. Suomessa kasvatettiin vuonna 2020 noin 15 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Kirjolohta tuotettiin 14,3 miljoonaa kiloa, joka on noin 95 prosenttia koko ruokakalatuotannosta. Viljellyn siian tuotanto oli vajaat 0,6 miljoonaa kiloa. Muita viljeltyjä ruokakalalajeja, taimenta, nieriää, sampia, kuhaa ja ankeriasta viljeltiin yhteensä noin 0,2 miljoonaa kiloa. Kirjolohen mätiä tuotettiin elintarvikkeeksi 419 000 kiloa.

Kalalajit eroavat toisistaan siinä, kuinka vaativaa niiden kasvattaminen on. Esimerkiksi siika on herkempi laji kuin kirjolohi. Siika vaatii suojaisan kasvupaikan, eikä se kestä pitkiä siirtoja merellä tai ulkomeren rajuja olosuhteita.