– Ella Hellström siirtyi Jari Setälän saappaisiin

Työtä ja vastuuta – näillä sanoilla voi kuvailla Ella Hellströmin koko työuraa kalatalousalalla. Ella aloitti Turussa Luonnonvarakeskuksen elinkeinokalatalouden tutkijan haasteellisessa tehtävässä kesäkuun alusta, kun Jari Setälä jää pitkän ja kunniakkaan uran päätteeksi eläkkeelle.

Hellström on puuhakas nainen. Siitä kertoo jo hänen koulutuksensa: ensin hoitui toisen asteen ylioppilastutkinto ja elintarviketuotannon ymmärtämiseksi kokin paperit kaksoistutkinnossa, sitten iktyonomitutkinto, töiden ohella Ella on opiskellut korkeamman AMK-tutkinnon poikkitieteellisesti sinisen biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen, erityisesti kirjolohen lisäarvontuottamiseen painottuen. Osaamista on lisätty matkan varrella lisäksi täydennyskoulutuksissa Aalto Yliopistolla asiakasarvon luontiin ja strategiseen hinnoitteluun sekä Hankenilla EMBA-ohjelmassa skenaariotyöskentelystä monipuolisesti geoekonomiaan. ”Nyt opiskelu työnohessa saa jäädä hetkeksi taustalle odottamaan, sillä uuteen tehtävään perehtymisessä on paljon työsarkaa loppuvuodelle. Kotona Brändössä odottaa työpäivän päätteeksi perhe, johon kuuluu aviomies ja kaksi tytärtä, poika elelee jo itsekseen Turussa. Elän kuuluisia ruuhkavuosia, mutta hyvällä organisoinnilla ja perheen tuella asiat luistavat”, Ella naurahtaa.

Hellström toimi ennen Luonnonvarakeskukseen siirtymistään Brändö Laxilla myynti- ja paikkapäällikkönä ja sitä ennen kalanjalostusyrityksessä myyntipäällikkönä tehden myös freelancerina töitä omavalvonta-asioiden parissa pienille ja suuremmille kala-alan yrityksille. ”Edellisissä työpaikoissani olen päässyt hyvin tutuiksi kalatalousalan toimijoiden kanssa sekä saanut seurata autiopaikalta niin kalanviljelyn kuin kalastuksenkin nykypäivää. Laaja verkosto, aito kiinnostus alaa kohtaan, sekä ymmärrys kalatalouden tilasta ja taloudellisista syy-seuraussuhteista auttavat varmasti paljon nykyisessä työssäni LUKElla”, Ella summaa.

Ensimmäisenä työsarkaan kuuluu perehtyminen laajan hallinnollisen kokonaiskuvan hahmottamiseen virkatehtävässä. Konkreettisista suurista ja monista tärkeistä projekteista ensimmäisinä odottaa osallistuminen EMKVR:n arviointi ja ennakointihankkeeseen, jossa Ellaa opastaa kokenut projektipäällikkö, tutkija Kaija Saarni. Tästä kokonaisuus lähtee rakentumaan palasina.

”– Jari kohdisti huomionsa vahvasti koko kalatalouden kehittämiseen. Itse haluan kunnioittaa Jarin elämäntyötä koettamalla säilyttää hyviä toimintatapoja ottamalla oppia hänen työstään. Hyvien keskusteluyhteyksien säilyttäminen eri toimijoiden välillä on tärkeää. Haluan aidosti ymmärtää ja kuunnella elinkeinosta kumpuavaa tarvetta tälle työlle ja tutkimukseen perustuvalle tiedolle, jota LUKE välittää”, Ella pohtii.

Pitkä ura kalatalouden parissa

Pitkällä urallaan taloustutkijana Luonnonvarakeskuksessa Jari Setälä on nähnyt kalatalouden ala- ja ylämäet ja kokenut alan hallinnon suuret mullistukset. Setälän pääasiallinen tehtävä on viime vuosina ollut Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman arviointi ja ennakointi. ”- Seuraamme, kuinka tuloksellista ja vaikuttavaa toiminta on, tuotamme tietoa päätöksentekoprosessiin ja luomme kattavaa tilannekuvaa kalataloudesta,” Jari selittää. Suomi eroaa tässä muista EU-maista: Suomessa ei tehdä arviointeja ainoastaan etapeittain, vaan seuranta on jatkuvaa kattaen laajasti myös kalatalouden toimintaympäristön ja politiikkavaikutusten arvioinnin.

Setälä aloitti uransa kalatalouden parissa Vaasan alueellisessa kalastuspiirissä 1980-luvun alkupuolella. Hallinnossa työskennellessään, hän huomasi, että alalla tarvittaisiin tietoa kalan hinnanmuodostuksesta ja yleensäkin talouden ja markkinoiden toiminnasta. Kalatalous oli kasvussa, mutta kalaelinkeinojen tutkimus oli ohuella pohjalla. Vuonna 1989 Setälää pyydettiin silloisiin hintatukineuvotteluihin asiantuntijaksi, ja sitä kautta hän päätyi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle töihin. ”Tämän jälkeen olen tehnyt monipuolisesti kalatalouden elinkeinoja koskevia projekteja, useimmiten poikkitieteellisestä, ratkaisukeskeisestä ja arvoketjun kattavasta näkökulmasta”, Setälä kertoo.

Jarin työllä onkin ollut suuri merkitys koko kalatalousalalla sekä vaikutusta myös todelliseen elämään. Setälä on ollut elinkeinoelämän, tutkimuksen ja hallinnon välissä: ”Olen tuottanut yrittäjille tietoa markkinoiden ja toimialan kokonaistilanteesta ja välittänyt hallinnolle sitä viestiä, miten asiat nähdään ja koetaan elinkeinoelämässä. Kun kaikilla on selkeä kuva siitä, missä mennään, voimme yhdessä rakentaa parempaa kalataloutta”, Setälä pohtii.

”Nyt pidän vapaata kalatalouden työasioista. Ehdin välillä itsekin kalastelemaan. Kaija Saarni on ollut pitkään mukana kalatalouden elinkeinoon liittyvissä tutkimuksissa ja koordinoi jatkossa Luken poikkitieteellistä arviointi- ja ennakointitiimiä. Ella täydentää uutena jäsenenä tiimiä ja taloustutkimusta. Jätän hyvillä mielillä työt innostuneisiin ja osaaviin käsiin. Seuraan kuitenkin kalatalouselinkeinojen kehitystä jatkossakin sosiaalisen median, kollegoiden ja tuttujen kautta. On mielenkiintoista nähdä, miten toimiala tästä kehittyy eteenpäin. Haasteita on edelleen paljon, mutta ainahan niistä on tavalla tai toisella selvitty. Kalankasvatuksen näivettyminen on saatu käännettyä kasvuun. Uutta lupakapasiteettiakin on syntynyt yli 10 miljoonaa kiloa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Seuraavien vuosien aikana se tulee realisoitumaan kalantuotannoksi, ja suomalaiset pääsevät nauttimaan kotimaista kalaa”, Jari pohtii tulevaisuudesta.

Kalankasvattajaliitto toivottaa Jarille antoisia eläkepäiviä ja Ellalle paljon onnea uusiin haasteisiin!