Meriviljelyn luvituspilotit- hanke – hankkeen suositukset sekä YM:n ja MMM:n yhteiset linjaukset suositusten pohjalta, Jari Setälä LUKE, Sonja Pyykkönen YM ja Timo Halonen MMM