Kasvattajan puheenvuoro, Irja Skytén-Suominen, Suomen Kalankasvattajaliitto ry