Uusien menetelmien hyödyntäminen kalankasvatuslaitosten ympäristöseurannassa, Juhani Kettunen SYKE