Vuosiyhteenvedot YLVA:ssa, Mirva Wideskog, Hannu Kallioniemi VARELY