Kalankasvattamo saa jatkaa ja laajentaa toimintaansa Pietarsaaressa.

YLE 5.5.2023

Pietarsaaren edustalla toimiva kalankasvattamo Ekofish voi jatkaa toimintaansa, sillä korkein hallinto-oikeus epäsi yrityksen lupiin tyytymättömien valitusoikeuden.

Näin hallinto-oikeuden viimevuotinen päätös jää voimaan.

Sen mukaan kalankasvattamo saa ympäristölupansa mukaisesti jatkaa ja laajentaa toimintaansa Pietarsaaren edustalla. Toimintaa voi kasvattaa kahden verkkokassin verran vuosittain vuoteen 2030 saakka.

Hallinto-oikeus katsoi tuolloin, ettei hankkeesta aiheudu Natura 2000 -alueiden heikkenemistä eikä vesien- tai merenhoidon suunnittelun vastaista seurausta. Lähin Natura-alue sijaitsee Luodon saaristossa runsaat kahden kilometrin etäisyydellä.

Päätökseen olivat hakeneet valituslupaa muun muassa yksityishenkilö, Luodon kunta ja Etelä-Pohjanmaan ely.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Keskipohjanmaa verkkosivullaan.

Toiminta tapahtuu avomerellä

Ekofish sai kirjolohen kasvattamiseen ympäristöluvan vuonna 2020. Siitä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kuitenkin antoi yritykselle luvan jatkaa toimintaa.

Yritys kasvattaa muun muassa kirjolohia verkkoaltaissa Pietarsaaren edustan ulkomerellä noin 12 kilometrin päässä mantereesta. Lähin saari sijaitsee runsaan kolmen kilometrin päässä.

Ekofishin lupaehdoissa määritellään rajat vesistöön päätyvälle fosforille ja typelle.

Hallinto-oikeus on vuonna 2022 katsonut, että kalankasvatus aiheuttaa Pietarsaaren edustalla jossain määrin vesistön rehevöitymistä. Se on oikeuden mukaan kuitenkin paikallista, rajoittuu kasvatusalueelle ja laimentuu nopeasti, koska vesi on syvää ja virtaus on voimakasta.

Kalanpoikasia sisältävät verkkoaltaat kuljetetaan Pietarsaaren satamasta avomerelle, jossa ne kasvavat kevään ja kesän ajan. Ne kuljetetaan takaisin satamaan ja muualle perattavaksi syksyllä.

https://yle.fi/a/74-20030450

Kalankasvattajaliitto (Heikki Mäkinen) kirjoitti kesällä 2022 Eko Fishin tapauksesta: https://www.kalankasvatus.fi/esimerkki-luvituksesta-case-ekofish/