Anders Norrback, kansanedustaja (RKP), maanviljelijä, pienyrittäjä ja viiden lapsen isä Närpiöstä

Kun Venäjä reilut kaksi vuotta sitten aloitti armottoman hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, nousi Suomen, ja monen muun maan, huoltovarmuus keskustelun aiheeksi. Ukrainaan kutsutaan Euroopan vilja-aitaksi, koska se on yksi Euroopan suurimmista viljanvienti maista. Sodan myötä vienti ja tuotanto on laskenut. Tämä vaje pitää korjata jotenkin, ja näen itse, että tässä nousee suomalaisen kalatuotannon tärkeys esille. Merikalastuksen ja kalankasvatuksen tulisi täydentää toisiaan tavalla, jolla voimme turvata suomalaisen ruuantuotannon, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden.

Kotimaisesti kasvatetun kalan tuotanto on Suomessa kasvussa, ja tätä meidän tulisi kannustaa. Tiedostan että yksi kalankasvatuksen suurista haasteista tällä hetkellä on tiukka lupamenettely ja byrokratia. Hallitusohjelmassa on hyvä kirjaus, jossa todetaan että ”Kotimaisen kalan kulutusta, saatavuutta ja vientiä lisätään keventämällä kalankasvatukseen liittyvää luvitusta ja sääntelyä.” Nämä ovat kuitenkin sanoja paperilla siihen saakka, kunnes me, poliitikot, tartumme asiaan ja teemme jotakin asian eteen. Lähden kuitenkin siitä, että kaikki hallitusohjelman kirjaukset tulevat toteutumaan tämän vaalikauden aikana, niin myös tämä.

Kun puhutaan kalankasvatuksesta, keskustelussa nousee usein esille ympäristövaikutukset. Tietämykseni mukaan yhä useampi kalankasvattaja on siirtynyt käyttämään itämerirehua. Jos itämerirehua käytetään ravintona kalankasvatuksessa, on se minun silmissäni miltei kiertoravinne. Myös pistekuormitukset ovat vähäisiä. Tällä hetkellä Suomeen tuodaan paljon enemmän kasvatettua kalaa kuin mitä itse tuotamme. Ympäristövaikutukset laajemmalla mittakaavalla olisivat paljon pienemmät, jos pystyisimme lisäämään omaa tuotantoa ja samalla vähentämään tuontia. Samalla kun tämä lisäisi omavaraisuuttamme, olisi tällä myös positiiviset taloudelliset vaikutukset Suomen kannalta. Me suomalaiset olemme kuluttajatietoisia kansalaisia, ja yhä useampi meistä valitseekin jo kasvatetun norjalaisen lohen sijasta kotimaisen kirjolohen ruokapöydälle. Tätä kehitystä, ja tietoisuutta, meidän tulee kaikin tavoin edistää ja kannustaa.

Anders Norrback