Tule mukaan kehittämään ja kasvattamaan yrityksesi liikevaihtoa, kannattavuutta ja tuottavuutta!

KALANVILJELY-YRITYSTEN JOHTAMISVALMENNUS

Kalanviljely-yrityksillä on erinomaiset tulevaisuuden näkymät, sillä kalaa kulutetaan entistä enemmän. Yrityksillä on mahdollisuudet kehittyä ja se vaatii monipuolista liiketoiminnallista osaamista sekä tuotantokapasiteetin suurentamista. Nyt tarjoamme mahdollisuutta osallistua uudenlaiseen kalanviljely-yrityksille suunnattuun johtamisvalmennukseen, joka käynnistyy tammikuussa 2017.

Kohderyhmä

Johtamisvalmennus on suunnattu kalanviljely-yritysten omistajille, osakkaille ja muille yrityksen vastuullisessa asemassa työskenteleville, jotka haluavat kehittää kalanviljely-yrityksen tuotantoa ja tuottavuutta sekä lisätä liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Tavoite

Johtamisvalmennuksen tavoitteena on kasvattaa osallistuvan yrityksen tai ammatinharjoittajan tuottavuutta 10–20 %:lla sekä parantaa liikevaihtoa ja taloudellista asemaa sekä kehittää yrityksen liiketoimintaa. Tavoitteena on, että valmennuksen seurauksena tuotannon tuotos per panos kasvaa, jolloin saadaan enemmän tulosta vähemmällä työllä.

Toteutus ja yrityksen saama hyöty valmennuksesta

Johtamisvalmennus rakentuu seuraavien teemojen ja alla olevan kuvan ympärille:
• viljely-yrityksen lähtötilanteen kartoitus
• yrityksen talouden ja kannattavuuden arviointi sekä kehittämisen tuki
• yrityksen tuotantoprosessin tutkimus sekä kehittämisen tuki
• yhteiset valmennus- ja työpajapäivät muiden alan yritysten ja toimijoiden kanssa
• yrityskohtainen ohjaus

Kesto ja toteuttajat

Johtamisvalmennus toteutetaan ajalla 1.1.2017 – 30.6.2018. Päätoteuttajana toimii TTS Työtehoseura ry ja osatoteuttajana Suomen Kalankasvattajaliitto ry. Lisäksi ohjelmassa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Valintakriteerit

Valmennuksen ensimmäiseen vaiheeseen otetaan mukaan kymmenen (10) viljely-yritystä eri puolilta Suomea. Keskeisenä valintakriteerinä on yritystoiminnan kehittämishalukkuus ja halu panostaa valmennusohjelman läpivientiin. Valinnat tehdään TTS Työtehoseuran ja Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n yhteistyönä. Valmennuksen aikana on mahdollista suorittaa arvostettu yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Osallistumismaksu

Osallistuminen on maksutonta. Valmennusta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja se on osin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittama.

Lisätiedot ja hakeutuminen ohjelmaan

Viimeinen hakupäivä valmennusohjelmaan on 13.1.2017.

Anu-Maria Sandelin, Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Gsm 040 504 3972
anu-maria.sandelin@kalankasvatus.fi

tai

Anu Ahtela, TTS Työtehoseura
Gsm 044 714 3719
anu.ahtela@tts.fi

Ilmoittaudu tästä:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1186418&SID=337e7bb4-9aa4-47bd-b7d2-d5fe24484afb&dy=1254542274

Lataa tästä lisätietoa!