Kalanviljelyn kesäpäiville otettiin suunnaksi tänä vuonna vieraanvarainen Oulu. Paikanpäällä meitä tulivat tervehtimään sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jenna Simula sekä kansanedustaja Janne Heikkinen. ”Virallisessa osuudessa” keskusteltiin mm kalatalouden koulutuksesta, vesiviljelyn kehittämisohjelmasta, sijainninohjauksesta, kalojen hyvinvoinnista sekä kiertovesiasioista. Kesäpäivien ehdottomasti paras osuus oli vierailu tutustumaan Laitakarin kalan toimintaan.

Kesäpäivät avasi Kalankasvattajaliiton uusi toimitusjohtaja Janne Sankelo. Jannen hyväntuulinen alkutervehdys sai täyteen ahdetun kokoustilan osallistujat rentoutumaan ja koko päivän tunnelman tiiviistä ohjelmasta huolimatta iloiseksi ja keskustelevaksi.

Virallinen ohjelma aloitettiin maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Jenna Simulan puheenvuorolla. Simula totesi, että hallituksen tavoitteena on purkaa kalankasvatuksen säätelyä ja helpottaa luvitusta. Hän otti myös kantaa alaa järkyttäneeseen EU:n esitykseen silakankalastuksen kieltämisestä. Hänen mukaansa toteutuessaan esitys romahduttaisi suomalaisen merkkikalastuksen. Ennakkovaikuttamista tulee kehittää, jotta tämänkaltaisia tilanteita ei synny. Simula totesi, että asiaan on haettava kompromissi.
Jenna Simula ja Yrjö Lankinen keskustelivat ennen tapahtuman alkua

Kalatalouden koulutus ja varsinkin työvoiman saatavuus alalle on noussut puheenaiheeksi viime aikoina useasti. Yrjö Lankinen tiivisti asian hyvin yhteen lauseeseen: Ammattitaitoisen työvoiman tarve on suuri! Asiaan etsitään ratkaisua mm vesiviljelyn mestari-kisälli-hankkeessa. Myös Kainuun ammattiopisto yrittää vaikuttaa asiaan aloittamalla mahdollisesti kalatalouden koulutusta Kainuussa. Livian Antti Forsman kertoi Paraisten kalakoulun tulevaisuudesta sekä pohti koko kalatalouskoulutuksen tilaa ja miten markkinoida alaa nuorille.

Ensimmäisen päivän luento-osuuden päätti Luonnonvarakeskuksen Jouni Vielma, joka kertoi nyt loppukesällä alkaneen vesiviljelyn kehittämisohjelman suunnitelmista ja tavoitteista. Verrattuna vanhaan vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaan lisätään uuteen ohjelmaan yrityslähtöisyyttä sekä parannetaan kehitystyön läpinäkyvyyttä.

Kesäpäivien ehdottomasti paras osuus oli vierailu tutustumaan Laitakarin kalan toimintaan. Martinniemessä oli kalustoesittely, jossa tutustuttiin mm venekalustoon, joilla kuljetetaan ja ruokitaan kaloja. Vatungissa vastassa oli Perämeren Jähti –perinnepurjelaiva, jolla purjehdittiin katsomaan altaita sekä ruokintalaitteistoa. Suuri kiitos Laitakarin Kalan väelle onnistuneesta vierailusta!

Altaille tutustumaan mentiin
Perämeren Jähti –perinnepurjelaivalla
Laitakarin Kalan Timo Karjalainen esitteli Vatungissa yrityksen toimintaa
Jörgen Andersson esitteli Martinniemessä Laitakarin Kalan toimintaa ja kalustoa.

Torstaina kuultiin ensimmäiseksi mikä on kansallinen kalatalousverkosto, sekä miten kalaleaderit voivat olla avuksi kalataloudessa toimiville yrityksille. Tästä jatkettiin miten sijainninohjausta pohditaan sekä sisämaassa, että merialueella. Kalojen hyvinvointi on tärkeää jokaiselle yritykselle. Kalojen hyvinvointiohjelma tuottaa tietoa kalojen hyvinvoinnista osana vastuullista ruoantuotantoa.

Kesäpäiviin osallistujia kävi tervehtimässä myös oululainen kansanedustaja Janne Heikkinen. Hänen mielestään kotimainen kasvatettu kirjolohi ja siika ovat eettisiä valintoja ruokapöytään, mikä osaltaan vahvistaa ruokaturvaamme myös mahdollisina kriisiaikoina. Myös Heikkisen mukaan luvitukseen tarvitaan enemmän vauhtia ja vähemmän byrokratiaa. Lisäksi Heikkinen totesi, että sille järjettömyydelle, kun toinen viranomainen valittaa toisen viranomaisen päätöksestä, on saatava loppu.
Janne Heikkinen tervehti kalanviljelijöitä, Janne Sankelo ja Jouni Vielma kuuntelevat vierellä.

Iltapäivää jatkettiin kiertovesiasioilla, ensin ruokintatasokokeista kirjolohella, sen jälkeen kiertovesikasvatettujen kalojen siirrosta mereen sekä modulaarisesta kalankasvatusmenetelmästä.

Kiitos kaikille esiintyjille sekä osallistujille, ensi vuonna tavataan taas uudelleen!

Jos et päässyt osallistumaan tai haluat palata johonkin aiheeseen, löydät päivien esitykset täältä:

Kalanviljelyn mestari-kisälli (Janne Niemimäki, Päijänne-Leader)

Kalanviljelyalan työvoiman saatavuudesta (Yrjö Lankinen, Hanka-Taimen Oy)

Kalatalouden opintoja tulevaisuudessa Kainuussa? (Viivi Sirkeinen, Kainuun ammattiopisto)

Kalakoulutuksen tulevaisuus Paraisilla (Antti Forsman, LIVIA)

Vesiviljelyn kehittämisohjelma (Jouni Vielma, LUKE )

Mikä Kansallinen kalatalousverkosto? (Janne Ruokolainen, Päijänne-Leader)

Sisävesialueen uusien laitospaikkojen etsintä (Jani Pulkkinen, LUKE)

Sijainninohjaussuunnitelman kriteerien arviointi (Markus Kankainen, LUKE)

Kalojen hyvinvointiohjelma käynnistynyt (Susanna Airaksinen, LUKE)

Kirjolohen ruokintatasokoe kiertovedessä  (Jouni Vielma, LUKE)

RAS-kalan merisiirrot (Jonna Hänninen, LUKE)

Päivien järjestelyt toteutettiin osana vesiviljelyn kehittämisohjelmaa ja rahoitus on saatu osittain Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta.