Kalanviljelyn bioturvallisuus

Omavalvontasuunnitelma on uuden lain myötä muuttunut bioturvaamissuunnitelmaksi. Tästä on uusi opas ja mallit tekeillä ja ne julkaistaan näillä sivuilla alkusyksyn 2021 aikana.

Lagar och förordningar för egenkontroll inom fiskodling har ändrats. En ny handbok skrivs för närvarande och publiceras tidigt på hösten 2021