Kalaperäisten sivutuotteiden luokittelu, hävittäminen ja käyttö