maa- ja metsätalousministeriö 23.12.2022

Tasavallan presidentti on vahvistanut eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lainmuutoksen. Muutoksella rajoitetaan mahdollisuutta hävittää hautaamalla maahan ja toimittamalla kaatopaikalle vesiviljelylaitoksilta ja kalaa käsitteleviltä elintarvikelaitoksilta peräisin olevia kuolleita kaloja ja kalanperkeitä. Rajoituksen taustalla on EU:n komissiolta saatu huomautus, jonka mukaan Suomi on sallinut EU:n lainsäädännön vastaisesti kalasivutuotteiden maahan hautauksen ja kaatopaikoille toimittamisen rajoituksetta.

Kyseiset kalasivutuotteiden hävitysmuodot ovat edelleen sallittuja erikseen asetuksella määrätyllä ns. syrjäisellä alueella sekä pienten viikoittaisten määrien osalta. Syrjäisistä alueista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, joka tulee voimaan saman aikaisesti lainmuutoksen kanssa. Uudet rajoitukset eivät koske luonnonkaloista alkutuotannossa saatavia kalasivutuotteita.

Lisäksi lainmuutoksella toimeenpannaan EU lainsäädännön muutoksen mukaisesti mahdollisuus käyttää liha-luujauhoa polttoaineena ilman jätteenpolttolainsäädännön vaatimusten noudattamista. Hallinnollisiin pakkokeinoihin lisätään hallinnollinen seuraamusmaksu, jolla voidaan aikaisempaa nopeammin ja helpommin reagoida mahdollisiin laiminlyönteihin. Lakiin lisätään myös toimijan luotettavuuden selvittämistä koskeva säännös. Lainmuutos tulee voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen p. 0295 162 182
Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen p. 0295 162 478

Sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi