julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen
tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten.

Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2017 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala.
Päätökset avustuksista tehdään toukokuun 2017 aikana.
Lisätietoja antaa Maria Axberg, puh. 0400 451 363, s-posti maria.axberg@livia.fi.
…meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag för ändamål som gynnar utbildningen inom sjöfart, fiskerinäringar och naturbruksnäringar.
Fritt formulerade ansökningar riktas till Stiftelsens styrelse senast den 30.4.2017 under adressen Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, Fiskeriskolvägen 72, 21610 Kirjala. Beslut om understöd görs inom maj månad.
Tilläggsuppgifter fås av Maria Axberg, tel. 0400 451363, E-post maria.axberg@livia.fi.