Vuonna 2016 kalatalousyritysten kokonaistuotot olivat 901 miljoonaa euroa ja alalla toimi 1 779 yritystä. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 146 miljoonaa euroa ja alan yritykset työllistivät 2 502 henkilötyövuotta. Yrityksistä 73 prosenttia oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin toimiala oli kalan tukkukauppa. Henkilöstöä oli eniten jalostajien palveluksessa.

Vuonna 2016 kalataloudessa toimi 1 779 yritystä. Yritykset toimivat merialueen kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, tukkukaupan ja vähittäiskaupan aloilla. Suurin osa, eli 73 prosenttia, toimialan yrityksistä oli kalastusyrityksiä.

– Kalatalouden toimialojen kokonaistuotot olivat 901 miljoonaa euroa, mikä on seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Koko kalatalouden jalostusarvo kasvoi lähes viidenneksellä ja oli 146 miljoonaa euroa, kertoo tutkija Markku Kärnä Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Kalakauppa ja jalostus ovat hyvin keskittyneitä eli kymmenen suurinta yritystä tuottaa selvästi yli 80 prosenttia toimialojen kokonaisliikevaihdosta.

Kalatalous työllisti 2 502 henkilötyövuotta. Kalanjalostus työllisti eniten, 30 prosenttia koko toimialasta. Henkilötyövuosien määrä kasvoi kalakaupassa ja laski kalanjalostuksessa sekä alkutuotannossa.

Kalatalouden nettotulos oli voitollinen ja parempi kuin vuonna 2015 kaikilla toimialoilla. Suurimman nettotuloksen, 6,6 miljoonaa euroa, tekivät kalan vähittäiskauppiaat.

Kalanjalostus ja tukkukauppa kalatalouden suurimmat toimialat
Vuonna 2016 kalatalouden tuotot kääntyivät yhden vuoden laskun jälkeen taas nousuun. Vain kalastusyritysten tuotot laskivat, mutta muiden kalatalouden toimialojen tuotot kasvoivat.

– Eniten kasvoivat kalan tukkukaupan tuotot, 15 prosenttia. Vuonna 2016 kalan tukkukauppiaat tekivät myös kalatalouden suurimmat tuotot, 322 miljoonaa euroa. Kalanjalostuksen tuotot olivat 311 miljoonaa euroa, Kärnä kertoo.

Vesiviljely-yritysten tuotot ja kannattavuus paranivat
Vuonna 2016 Suomessa oli 173 päätoimista vesiviljely-yritystä. Vesiviljely-yritykset jaetaan viiteen luokkaan pääasiallisen tuotantosuunnan mukaan. Luokat ovat ruokakalatuotanto meressä, ruokakalatuotanto sisävesissä, kiertovesikasvatus, poikastuotanto ja luonnonravintolammikkoviljely.

Toimiala työllisti 340 henkilötyövuotta. Vesiviljelyn tuotot kasvoivat 10 prosentilla ja olivat 74 miljoonaa euroa. Yli puolet vesiviljely-yritysten tuotoista, noin 43 miljoonaa euroa, tuli merialueen ruokakalatuotannosta. Tämän luokan yritysten toiminta oli myös kannattavinta. Nettotulos oli voitollinen lähes kaikissa tuotantomuodoissa ja koko toimialan kannattavuus parani.

Toimialan vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat pääosin hyviä tai tyydyttäviä.

Kalatalouden kannattavuustiedot päivitetty Taloustohtori-verkkopalveluun ja tilastotietokantaan

Kalatalousyritysten taloudellisia tunnuslukuja julkaistaan Luken Taloustohtorissa sekä tilastotietokannassa. Palveluissa ovat nähtävissä taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2008−2016 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yritysten taloudellisia tunnuslukuja voi tarkastella jalostuksen ja kalakaupan osalta yrityksen suuruusluokan, vesiviljelyssä tuotantosuunnan ja kalastuksessa kalastusmuodon mukaan.

Lisätietoja:

Tutkija Markku Kärnä, Luke, puh. 029 532 7300, etunimi.sukunimi@luke.fi

Tutkija Joonas Valve, Luke, puh. 029 532 2980, etunimi.sukunimi@luke.fi