Peimarin koulutuskuntayhtymän (Livia) rehtori Ilkka Harkkila on ehdottanut muuttaa Paraisilla sijaitsevan Kalatalous- ja ympäristöopiston kenttäasemaksi, ja että kalatalouden opetustoiminta siirrettäisiin Tuorlaan yhtymän toiseen yksikköön. Kalatalousjärjestöt vastustavat ehdotusta ja ovat lähettäneet Livia hallitukselle asiasta kirjelmän:

Ammattiopisto Livian hallitukselle 12.4.2023

Kalatalousalan järjestöt ovat erittäin huolestuneina seuranneet keskustelua Ammattiopisto Livian taloustilanteen heikkenemisestä ja puheena olleista suunnitelmista lähteä hakemaan säästöjä Paraisten yksikön toimintoja siirtämällä ja vähentämällä.

Kalatalousalalla on eläköitymisten ja alan kehittymisen myötä kasvava kysyntä ammattitaitoiselle työvoimalle. Erityisesti kalankasvatus tarvitsee uutta työvoimaa nopeasti ympäri maata. Paraisilla annettava kalatalouskoulutus on alallaan laajinta ja monipuolisinta Suomessa ja opetuksen puitteet tulevat näkemyksemme mukaan väistämättä kärsimään, jos opetusta siirretään muihin Livian yksiköihin. Vesiviljelyn osalta Paraisten yksikkö on ainoa suomalainen koulutuksen tarjoaja ja siellä on juuri saatu luotua puitteet moderniin kiertovesikasvatukseen liittyvään koulutukseen. Tämän lisäksi Paraisten yksikkö on Suomen edustajana neljä vuotta kestävässä EU-hankkeessa (”BRIDGES”), jossa tavoitteena on kehittää vesiviljelyalan koulutusta sekä nostaa koulutettavien määrää pohjoismaisten yritysten, oppilaitosten ja sidosryhmien yhteistyöllä.

Päättyneellä hallituskaudella aikaansaatu kotimaisen kalan edistämisohjelma on mitä todennäköisimmin saamassa jatkoa ja ohjelman keskeisenä sisältönä oleva kotimaisen vesiviljelytuotannon lisäämismahdollisuus tulee kyseenalaiseksi, jos kotimaisen ammattitaitoisen työvoiman saatavuus vaarantuu koulutuksen häviämisen myötä. Juuri valmistuneessa kalatalouden huoltovarmuusselvityksessä todetaan erityisesti vesiviljelyalan tarvitsevan jatkossa entistä enemmän osaavaa ja hyvin koulutettua henkilökuntaa. Myös muilla kalatalouden sektoreilla Paraisilla saatava, jatkuvasti kehitystyön alla oleva opetus luo peruspohjan alan tulevaisuudelle. Esimerkiksi juuri valmistuneeseen kalastusmatkailun kehittämisohjelmaan on kirjattu panostustarve kalastusopaskoulutukseen.

Edelliseen pohjautuen Paraisten kalatalous- ja ympäristöopiston kautta saatava koulutus ei ole pelkästään ammattiopisto Livian sisäinen asia, vaan koskettaa koko suomalaista kalatalouden toimialaa. Ennen Paraisten koulutuksen tulevaisuutta koskevia päätöksiä kalatalouden järjestöt edellyttävät asian laajempaa käsittelyä maa- ja metsätalousministeriön, opetusministeriön ja Livian kolmikantaneuvotteluissa. Uskomme vakaasti, että tämänhetkisille taloudellisille ongelmille on löydettävissä pidempiaikaisia ratkaisukeinoja ilman Paraisten yksikköä uhkaavaa alasajoa.

Johan Åberg, puheenjohtaja Suomen Kalankasvattajaliitto

Kari Ylihärsilä, toiminnanjohtaja Suomen Kalakauppiasliitto

Vesa Karttunen, toiminnanjohtaja Kalatalouden Keskusliitto

Katriina Partanen, toiminnanjohtaja Pro Kala

Kim Jordas, toimitusjohtaja Suomen Ammattikalastajaliitto

Juha Piilola, toiminnanjohtaja Suomen Sisävesiammattikalastajien Liitto

Lisäys 20.4.:

Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus päätti kokouksessaan 20.4. perustaa työryhmän kala- ja ympäristötiimien opetuksen tulevaisuuden ja Paraisten toimipaikan kehittämiseen. Työryhmän tehtävät, kokoonpano ja aikataulu päätetään seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa 25.5.2023.