Käytännön toimenpiteet bioturvallisuuden ylläpidossa,Risto Kannel, Luke