Viranomaistoimet lakisääteisesti vastustettavia kalatauteja epäiltäessä tai todettaessa, Hanna Kuukka-Anttila, Evira