Susanna Airaksinen; LUKE

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on kestävään ja vastuulliseen toimintaan perustuva kasvu. Kalojen hyvinvointi on osa kestävää ja vastuullista kalataloutta. Se kiinnostaa kuluttajia, järjestöjä ja päätöksentekijöitä ja puhuttaa myös julkisuudessa.

Kalankasvatusyrityksissä kalojen hyvinvointi käy käsi kädessä kalaterveyden ja tuottavuuden kanssa, joten panostuksiin hyvinvoinnin parantamiseksi on selkeä kannustin. Eettiseen käsittelyn, hyvinvoinnin mittaamisen ja seurannan kehittämiseen ohjataan vahvasti myös EU:n tasolla.

Maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta rakennetaan kalojen hyvinvointiohjelma, jossa yhteistyössä yritysten, tutkimuksen ja sidosryhmien kanssa tähdätään tavoitteellisesti kalojen korkeaan hyvinvointiin ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Tarkoituksena on luoda pysyvä, mutta avoin, kalojen hyvinvointiin keskittyvän verkosto, joka pystyy ratkaisemaan kalojen hyvinvointiin liittyviä ongelmia käytännöllisellä, tieteellisellä ja ratkaisukeskeisellä otteella. Kalankasvatusyritykset tullaan luonnollisesti kutsumaan mukaan tähän työhön.

Ohjelman suunnittelu- ja käynnistysvaihetta (2023–2024) koordinoi Luonnonvarakeskus yhteistyössä Eläinten hyvinvointikeskuksen ja Ruokaviraston kanssa. Aiheesta enemmän Susanna Airaksisen esityksessä Kalaterveyspäivillä 10.3.2023.