Albin Hampf, Ted Lindén ja Emil Granberg ovat olleet kesätöissä Brändö Laxilla kauden 2023. He ovat kaikki Brändöstä kotoisin, joten on ollut mukava viettää kesää kotisaarella. Pojat opiskelevat Maarianhaminassa; Albin kaksoistutkinnossa automekaanikoksi (bilmekaniker), Ted laivamekaanikoksi (däcks- och maskinreparation) ja Emil laivasähkömieheksi (Fartygselektriker). Valmistuttuaan he aikovat suunnata töihin ja jatko-opiskelemaan. Kalaviljely-yrityksissä tarjolla olevat, omaan alaan liittyvät erilaiset työt eivät ole poissuljettuja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. He ovat kartuttaneet kokemusta jo neljältä kesältä ja tämä kesä on mennyt jo rutiininomaisesti kaloja ruokkiessa. Koulutuksistaan he ovat hyödyntäneet monia kursseja käytännöntyössä, ja esim. trukki-, tulityö- ja työturvakorttikurssilla opitut asiat on nyt ollut helppoa soveltaa käytännön töihin.

Emilin koulussa tulevalla lukuvuodella on tulossa työharjoittelujakso, jolle on toiveissa löytää paikka suuremmalta alukselta. Pienemmillä paateilla ei tarvita omaa sähkömiestä, mutta jo opittuja taitoja on päässyt soveltamaan käytännön työssä myös Brändössä. Albinin suunnitelmissa on taas suorittaa talvella kuorma-autokortti, joten ainakin ensi kesänä voisi kesätyössä olla kiva päästä ajamaan, jotta taidot karttuvat.

Tänä kesänä Ted on ruokkinut kirjolohia, huoltanut kasseja ja tehnyt monipuolisesti erilaisia mekaanikon töitä. Emilin työsarkana on ollut kirjolohien ja siianruokinta muiden laitoksen töiden ohella ja Albin on ollut tiiviisti mukana siianruokinnassa. Kaikilta luonnistuu veneen käsittely, kalojen perkaaminen tehokkaasti ja käytännön huoltotöihin tarttuminen ilman että peukalo jää keskelle kämmentä. Kolmikko onkin ollut myös kiireapuna perkaamossa aiemmin, joten kalanviljelylaitoksen kaikki työt ovat tulleet tutuksi vuosien varrella. Työnantajalle on helppoa ottaa hyvä nuorisoporukka töihin tarvittaessa. Pojat sanoivatkin, että Brändö Lax on mukava työnantaja, sillä hommaa riittää aina!