Keskustan kansanedustajat Vesa Kallio ja Anne Kalmari tekivät eduskunnassa kirjallisen kysymyksen kalankasvatuksesta asianomaisen ministerin vastattavaksi koskien hallituksen tekoja kalatalouden edistämiseksi ja kotimaisen kalan käytön lisäämiseksi. Kansanedustajat kysyivät, mitä lainsäädäntömuutoksia hallitus valmistelee kalankasvatusta koskevan sääntelyn keventämiseksi ja millä aikataululla lakiesityksiä ollaan tuomassa eduskuntaan käsiteltäväksi.

Tiedotteessaan Kallio ja Kalmari muistuttivat, että Orpon hallitus on sitoutunut edistämään kotimaista kalataloutta. Hallitusohjelmassa todetaan, että keskeisen keino kalankasvatuksen lisäämiseksi Suomessa on kalankasvatukseen liittyvän luvituksen ja sääntelyn keventäminen.

Kalmari on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja. Kallio kuuluu muun muassa eduskunnan ympäristövaliokuntaan.

Lue kirjallisesta kysymyksestä täältä >>

Lue ministerin vastauksesta täältä >>

Keskustan Hannu Hoskonen, Anne Kalmari, Vesa Kallio, Tuomas Kettunen ja Valtteri Pekonen kävivät Kalankasvattajaliiton juttusilla 5.3.2024.