Keskustan kansanedustajat Juha Sipilä ja Anne Kalmari ovat jättäneet eduskuntaan kirjallisen kysymyksen kalatalouden edistämisestä.

Ympäristövaliokuntaa johtavan Sipilän ja maa- ja metsätalousvaliokuntaa johtavan Kalmarin mukaan ongelmana on, etteivät ympäristölupien viranomaisohjeet ole yksiselitteisiä ja yhdenmukaisia. Myös Itämeri-rehuun perustuvaa kiertotalousratkaisun määrittämistä ja sen ottamista käyttöön tulisi kiirehtiä, sillä tämä parantaisi mahdollisuuksia ympäristöluvan saamiseen.

Sipilän ja Kalmarin mukaan investointihalukkuuteen ja tuotannon kasvattamiseen Suomessa vaikuttavat myös lupien määräaikaisuudet. Yksittäiset lupahankkeet kestävät useita vuosia ja valitusten käsittelyajat pidentävät lupien saamista.

Kalataloudelle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi kysymyksessä ehdotetaan ympäristöministeriön vetämän työryhmän perustamista.

Lue täältä kysymys kokonaisuudessaan:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_1+2022.pdf?fbclid=IwAR0ccPR0zYxWlkJmNLz4S8Z7c0AVxf2q1aJWNo45s4vBtE17YLRZ1rAvBeE