Kirjallinen kysymys KK 294/2022 vp, Kai Mykkänen kok ym. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_294+2022.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitusohjelmassa sanotaan: ”Luodaan kannustimia itämerirehun käytölle”. Tällä hetkellä ravinteiden alkuperällä ei ole merkitystä eikä ravinteiden kierrätykseen ole kannustinta. Toisaalta maahan on jo syntynyt muutamia suljettuun vesikiertoon perustuvia kuivan maan kalankasvatuslaitoksia, joiden lupakäsittely on minimaalisiin päästöihin nähden epäreilun raskas.

Kala on terveellinen sekä ilmasto- ja ympäristöystävällinen proteiinin lähde ruokavaliossamme. Vaikka kotimainen kasvatettu kirjolohi ja siika löytyvät WWF:n vihreältä listalta, niin nykyään kuitenkin enää alle 20 % Suomessa ostetusta kalasta on kotimaista. Rehuraaka-aineiden omavaraisuus on korkea. Kierrätysrehun käyttöä lisäämällä ja suljetun vesikierron kehittymistä tukemalla kasvatetun kalan syönti voisi jopa edesauttaa fosforin poistamista merestä.

Kierrätysrehun lisääntyvä käyttö on edellytys kestävälle kalankasvatukselle. Parhaassa tapauksessa kierrätysrehulla kasvatettu kotimainen kala imuroi ravinnekertymää pois Saaristomerestä enemmän kuin kalankasvatuslaitokselta pääsee vesistöihin. Yhdistettynä suljetun vesikierron kalankasvatuslaitoksiin kierrätysrehu voi olla tapa kerätä nettona ravinteita pois Itämerestä. Itämerirehu on potentiaalisesti toimiva kiertotalousratkaisu, mutta tällä hetkellä lainsäädäntö ei tunne kierrätettyjen ravinteiden kompensoivaa vaikutusta.

Kierrätysrehun käytön pitäisi olla osana lupaharkintaa, jossa kierrätettyjen ravinteiden osuus päästöistä huomioidaan kompensoivana toimenpiteenä tai joustona. Samalla sääntelyä on kehitettävä älykkäästi siten, että ravinnepäästöt aidosti nollaavat kalankasvatusmenetelmät saavat niille kuuluvan edun myös silloin, kun käytössä on kierrätysrehu.


Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

  • Aikooko hallitus muuttaa ympäristönsuojelulakia siten, että Itämeren kierrätysrehulle luodaan määritelmä, ja milloin esitys on määrä antaa eduskunnalle,
  • onko kierrätysrehun käyttö tarkoitus huomioida ympäristölupien käsittelynopeudessa ja ehdoissa,
  • onko hallituksen tarkoitus kehittää lupajärjestelmää sellaiseksi, että kalanviljelyn ympäristöluvat voitaisiin myöntää ulos pääsevien nettopäästöjen perusteella,
  • olisiko kierrätysrehun ja suljetun vesikierron kalanviljelymenetelmän yhdistämistä syytä tukea nopeammalla luvituksella ja joustavammilla teknisillä ehdoilla,
  • voitaisiinko tällaiset laitokset vapauttaa ympäristölupamenettelystä kokonaan tai osittain ja
  • miten hallitus aikoo varmistaa, että kierrätysrehun käyttö ja suljetun vesikierron menetelmät saavat niille kuuluvan kilpailuedun ravinnepäästöjen vähentämisestä nollaan tai ravinteiden vähentämisestä nettona merestä?

Helsingissä 3.6.2022
Kai Mykkänen kok
Pauli Kiuru kok
Markku Eestilä kok
Sinuhe Wallinheimo kok
Saara-Sofia Sirén kok
Sari Sarkomaa kok
Jari Kinnunen kok
Marko Kilpi kok
Sari Multala kok
Mari-Leena Talvitie kok
Sandra Bergqvist r
Jari Myllykoski vas
Satu Hassi vihr
Eeva-Johanna Eloranta sd
Vilhelm Junnila ps