Kirjolohen tuoteluokitus

Pro Kala on päivittänyt kirjolohen laatuluokituksen. Luokitusta päivittämään koottiin työryhmä kalanviljelijöistä sekä -jalostajista, mikä kävi läpi vanhan luokituksen ja teki siihen joitakin pieniä muutosehdotuksia. Luokituksen nimi myös muutettiin laatu-luokituksesta tuoteluokitukseksi. Luokitusta on tarkoitus käyttää yritysten välisessä kaupassa, ja sen tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää kirjolohen tuote-/laatukuvaa.

Tuoteluokitusta sekä kirjolohen perkausohjetta  voi veloituksetta tilata Pro Kalasta www.prokala.fi.

Kumpikin, tuoteluokitus ja perkausohje on saatavissa sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Voit myös ladata ohjeet alta:

Kirjolohen tuoteluokitus2018

Kirjolohen perkausohjeet2018

Produktklassificering av regnbågslax2018

Anvisningar för rensning2018