30.6.2020 LUKE

Vuonna 2019 kalankasvattajat tuottivat myyntiin 15,3 miljoonaa kiloa ruokakalaa, eli noin miljoona kiloa enemmän kuin edellisvuonna. Määrää kasvatti kirjolohen osuus, noin 14,2 miljoonaa kiloa, joka sekin oli noin miljoona kiloa enemmän kuin vuonna 2018. Kirjolohen lisäksi kalankasvatuslaitoksissa kasvatettiin ruokakalaksi siikaa noin 0,8 miljoonaa kiloa sekä muita kaloja noin 0,3 miljoonaa kiloa. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamasta vesiviljelytilastosta.

Ruokakalatuotannosta suurin osa tuotetaan merellä verkkoaltaissa, Manner-Suomessa ruokakalasta kasvatettiin 18 prosenttia. Noin puolet Suomessa kasvatetusta ruokakalasta tuotettiin Ahvenanmaalla, merialueen ruokakalatuotannosta Ahvenanmaan osuus oli lähes 60 prosenttia.

Tuotannon määrä kasvoi sekä merellä että sisämaassa. Merellä kasvu oli noin viisi prosenttia ja sisävesillä noin 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Merialueella ruokakalatuotannon kasvu oli suurinta Ahvenanmaalla.

Maailmanmarkkinoiden hinnat pudottivat kotimaan ruokakalatuotannon arvoa

Myyntiin tuotetun kasvatetun kalan arvo vuonna 2019 oli noin 70 miljoonaa euroa. Vaikka kasvatettua kalaa tuotettiinkin myyntiin edellisvuotta enemmän, tuotannon arvo jäi kolme miljoonaa euroa pienemmäksi. Näin siksi, että kirjolohen tuottajahinta laski edellisvuodesta. Kirjolohen hintaan vaikuttaa lohen maailmanmarkkinahinta, joka oli laskenut muutaman vuoden takaisesta korkeasta hinnasta.

Kiertovesikasvatuksella lisää kalaa

Kalankasvatus on tarkasti säädeltyä, sillä kalankasvatuslaitosten ympäristöluvat määräävät käytännössä sallitun kasvatusmäärän. Viimevuotinen tuotannon kasvu johtuu osittain tuotannon kasvusta muutamissa kiertovettä käyttävissä laitoksissa.

Suomessa alan toimijat ovat toivoneet kirjolohesta kotimaista kilpailijaa norjalaiselle lohelle. Kalojen kiertovesikasvatusta pidetään hyvänä tapana lisätä kotimaista ruokakalantuotantoa, koska kiertovesilaitoksen ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin perinteisessä kalankasvatuksessa. Viime vuonna kiertovettä käyttävissä kalankasvatuslaitoksissa tuotettiin runsas miljoona kiloa ruokakalaa, lähinnä kirjolohta. Suomessa toistakymmentä laitosta käyttää kiertovettä ainakin jossain muodossa.

Poikasia luonnonvesiin ja jatkokasvatukseen

Suomessa kasvatetaan ruokakalan lisäksi kalanpoikasia istutettaviksi vesistöihin sekä jatkokasvatettaviksi ruokakalalaitoksissa. Istutetaviksi kasvatetaan eniten siianpoikasia, viime vuonna noin 17 miljoonaa kappaletta ja toiseksi eniten kuhanpoikasia, viime vuonna noin kuusi miljoonaa kappaletta. Lohenpoikasia tuotettiin istutuksiin vajaa kaksi miljoonaa kappaletta ja taimen poikasia saman verran. Istutuksiin ja jatkokasvatukseen tuotettiin yhteensä noin 50 miljoonaa yksilöä (vastakuoriutuneet pois lukien).

Tilaston taustaa

Vesiviljelytilasto julkaistaan vuosittain tilastointivuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilastossa esitetyt kalamäärät ovat perkaamatonta kalaa. Määrät perustuvat kalankasvattajilta saatuihin tietoihin. Kyselyyn vastasi 99 prosenttia kyselyn saaneista.

https://stat.luke.fi/vesiviljely-2019_fi