Pia Kauman ja Markku Eestilän mukaan kotimaisen kalan kysyntään on vastattava paremmin.

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Markku Eestilä haluavat kotimaisen kalankasvatuksen vastaavan paremmin suomalaisten kysyntään. He ovat jättäneet aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Kalan kysyntä on Suomessa kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana.

− Kotimaisen kalan käyttö on romahtanut, vaikka kalan kysyntä on kaksinkertaistunut, Pia Kauma ja Markku Eestilä sanovat tiedotteessaan.

Valtaosa suomalaisista syö kalaa, ja Kauman ja Eestilän mukaan heistä enemmistö haluaa syödä enemmän nimenomaan kotimaista kalaa. Suurin osa kalasta tuodaan kuitenkin ulkomailta.

− Suomella olisi erinomaiset olosuhteet kestävään kalankasvatukseen. Puhtaat vesistöt, tuotannonvastuullisuus ja raaka-aineen terveellisyys ovat kilpailutekijöitä myös ulkomaankaupassa, Pia Kauma sanoo.

Kauman ja Eestilän mielestä on hyvä huomata, että kalankasvatuksen ympäristövaikutukset ovat nykyään selvästi pienemmät verrattuna aiempiin vuosikymmeniin.

− Kalankasvatuksen lupia myönnetään kuitenkin tätä nykyä niukasti ja lupien myöntämiskäytännöt ovat joiltain osin epäjohdonmukaisia ja ylivarovaisia, he sanovat.

Eestilän mukaan viranomaisilla olisi edellytyksiä suhtautua avoimemmin uusiin kalanviljelyhankkeisiin.

− Etenkin silloin, kun ne perustuvat uuden sukupolven ympäristöystävällisiin rehuihin, monitorointiin uusista kalanviljelyalueista ja uusiin menetelmiin, hän sanoo.

https://www.verkkouutiset.fi/kokoomusedustajat-lisaa-kotimaista-kalaa-suomalaisille/