kalanviljelyn-johtamiskoulutus, Työtehoseura Timo Rinkinen ja Anu Ahtela