Luonnos kalatalouden kriisitukea koskevaksi asetukseksi ja sitä koskeva lausuntopyyntö on julkaistu MMM:n sivuilla. Lausunnot asetusluonnoksesta on annettava viimeistään 5.8.2022.

Hallitus esitti toisessa lisätalousarviossa kotimaisen ruoantuotannon tukemiseen yhteensä 300 miljoonan euron tukea. Tästä viisi miljoonaa euroa kohdistetaan kalataloudelle kohonneiden tuotantokustannusten ja markkinahäiriöiden vaikutusten kompensointiin sekä kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin. Kalatalousyrityksille varattu tuki kohdennettaisiin kalatalouden alkutuotantoa harjoittaville yrityksille (kalastus ja vesiviljely).

Luonnoksen mukaan vesiviljely-yrityksille myönnettävä tuki olisi 7 % viimeistään 31.12.2021 päättyneen viimeisimmän tilinpäätöksen kokonaiskustannuksista ilman poistoja ja rahoituskustannuksia. Pienin myönnettävä tuki olisi 1.000 € ja suurin 35.000 €. Tuen myöntäminen edellyttäisi, että yrityksen toimialaluokituksena on vesiviljely. Lisäksi tuen myöntäminen edellyttäisi, että tilinpäätöksen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus olisi vähintään 15 % kokonaiskustannuksista.

Asetus on tarkoitus saada voimaan syyskuussa ja tuki olisi tarkoitus maksaa yhdellä kertaa ennakkona. Haku tapahtuisi KEHA-keskuksen sähköisessä järjestelmässä.