Suomen Kalankasvattajaliitto ry tiedottaa tuoreen kuluttajatutkimuksen havainnoista – suomalaiset eivät tunne kalanviljelyn ympäristövaikutuksia kovin hyvin. Vain kahdeksan prosenttia tiesi, että kalanviljelyn vaikutus Itämeren tilaan on erittäin pieni. Tutkimus osoitti, että väärät käsitykset vaikuttavat suomalaisten mielipiteisiin kalankasvatuksesta.

Kotimainen kalanviljely on ympäristöystävällisimpiä ruoantuotannon muotoja. Kasvatetun kalan hiilijalanjälki on eläintuotantomuodoista kaikkein pienin. Modernit laitokset ja uusi teknologia tarkan sääntelyn ohella pitävät huolen siitä, että kalankasvatuksen ympäristökuorma jää pieneksi ja tuotanto on kestävää.

Valtaosa (77 prosenttia) kuluttajatutkimukseen vastanneista kertoi olevansa huolissaan Itämeren saastumisesta. Tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että suurella osalla suomalaisista on aivan liian synkkä kuva kalanviljelyn vaikutuksesta Itämeren tilaan. Kalankasvatuksen osuus vesistöjen ravinnekuormituksesta on alle kaksi prosenttia, mutta vastaajista jopa 14 prosenttia luuli osuuden olevan erittäin tai melko suuri. 18 prosenttia ei osannut sanoa, 37 prosenttia vastasi kalankasvatuksen kuormituksen olevan keskitasoa (ei suuri eikä pieni), ja 23 prosenttia arvioi osuuden melko pieneksi. Vain kahdeksan prosenttia tiesi, että kuormitus on erittäin pientä.

Tutkimus osoitti, että väärät käsitykset vaikuttavat suomalaisten mielipiteisiin kalankasvatuksesta. Vastaajilta kysyttiin, pitäisikö kalankasvatusta lisätä, vähentää tai säilyttää nykyisellä tasolla. Kysymys kysyttiin kahdesti: ennen todellisten kuormituslukujen näyttämistä sekä niiden jälkeen. Ennen kuormituslukujen näyttämistä 58 prosenttia vastasi, että kalankasvatusta voisi lisätä, ja lukujen näyttämisen jälkeen prosentti kasvoi kahdeksaankymmeneen.

Kotimaiselle kasvatetulle kalalle on kysyntää: tutkimuksen mukaan 38 prosenttia haluaisi syödä enemmän kirjolohta ja 48 prosenttia enemmän siikaa. Lähes kolme neljästä (72 %) kertoi myös, että käyttäisi enemmän kalaa, mikäli kaupoissa olisi enemmän kotimaista kalaa tarjolla. Kalanviljelyn lisääminen on kestävä tapa lisätä kotimaisen kalan tarjontaa, mutta pullonkaulana on tarpeettoman tiukassa oleva ympäristöluvitus. Samaan aikaan kun kotimainen tarjonta sakkaa, tuontikalan osuus suomalaisten kuluttamasta kalasta kasvaa: nykyään jo yli 80 prosenttia Suomessa kulutetusta kalasta on tuontikalaa.

Tutkimuksen toteutti Consumer Compass Oy Pro Kala ry:n toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Consumer Compassin nettipaneelissa helmikuussa 2021. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yli 18-vuotiaat suomalaiset. Kyselyyn osallistui yhteensä 1037 vastaajaa. Aineisto painotettiin vastaamaan aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Lisätiedot:

Irja Skyten-Suominen, irja.skyten-suominen@kalankasvatus.fi, 050 3727 652, Suomen Kalankasvattajaliitto ry