Maaseudun Tulevaisuus 19.07.2018 Anni-Sofia Hoppi

Lämpimään veteen liukenee vähemmän happea kuin viileään, mikä vaikeuttaa kalankasvatusta ulkoaltaissa.

Lämpimään veteen liukenee vähemmän happea kuin viileään, jolloin kalojen käytettävissä olevan hapen määrä vähenee helteiden seurauksena. Helteet hankaloittavat erityisesti ulkoaltaiden kalankasvatusta, sillä niiden veden lämpötilaa on vaikea säädellä.
Lämpimään veteen liukenee vähemmän happea kuin viileään, jolloin kalojen käytettävissä olevan hapen määrä vähenee helteiden seurauksena. Helteet hankaloittavat erityisesti ulkoaltaiden kalankasvatusta, sillä niiden veden lämpötilaa on vaikea säädellä.

Kuluva hellekausi aiheuttaa ongelmia niin koti- kuin lemmikkieläinten kanssa, mutta myös kalat kärsivät liiasta kuumuudesta.

”Sisämaan vesistöjen lämpötilat ovat nyt todella korkeita. Kun lämpötila nousee yli kahdenkymmenen, on kalojen kasvatusaltaita melko mahdotonta viilentää varsinkin, jos käytössä oleva vesi tulee järvestä”, kertoo Irja Skytén-Suominen, Suomen kalankasvattajaliiton hallituksen puheenjohtaja.

Pohjavettä käyttävillä kasvattamoilla tilanne saattaa olla hänen mukaansa hieman parempi.

”Lämpimään veteen liukenee vähemmän happea kuin viileään, jolloin kalojen käytettävissä olevan hapen määrä vähenee helteiden seurauksena”, Skytén-Suominen selittää.

Vaihtolämpöinen kala tarvitsisi kuumalla säällä enemmän happea, mutta samaan aikaan vedessä on normaalia vähemmän happea korkeiden lämpötilojen vuoksi.

Kuumuuden aiheuttamat haasteet koettelevat erityisesti kalankasvattamoiden ulkoaltaita.

”Kemijoen vesistössä lämpötila ei pääse nousemaan niin korkealle, että se haittaisi kalankasvatusta. Sisämaan kasvattamoissa riski on suurempi”, kertoo Jouni HuotariNapapiirin Kala Oy:stä.

Saimaan Tuore kasvattaa kalaa sisätiloissa hallissa kiertovesimenetelmällä, jolloin veden lämpötilaa voidaan säännellä.

”Kiertovesilaitoksessa saapuvan veden lämpötilaa säädetään lämpöpumpuilla. Talvisin vettä lämmitetään, ja tällaisina kuumina kesäpäivinä viilennetään, jotta veden lämpötila pysyy tasaisena ympäri vuoden. Näin kalojen kasvuolosuhteet pysyvät optimaalisina, eivätkä helteet vaikeuta kasvatusta”, kertoo toimitusjohtaja Jari-Matti PitkänenSaimaan Tuoreesta.