Maa- ja metsätalousministeriö  10.9.2018 15.52 
Lohikalojen IHN-tauti on saatu hävitettyä Suomesta. EU:n komissio on nyt palauttanut Suomelle virallisen IHN-vapauden, lukuun ottamatta neljää pienempää aluetta, joilla tapaukset todettiin. Näillä alueilla on virallisesti hyväksytty IHN-seurantaohjelma.

Jos uusia tapauksia ei todeta, näillekin alueille voidaan myöntää virallinen vapaus IHN-taudista kahden vuoden kuluttua. Alueet ovat Perämeren rannikolla Iin kunnassa, Pohjois-Savossa Kymijoen ja Vuoksen vesistön alueella (Nilakka-Virmasvesi ja Saarijärvi) sekä Pohjois-Karjalassa Vuoksen vesistön alueella (Pielinen).

Ennen IHN-taudin toteamista Suomi oli virallisesti vapaa taudista. Kalojen tarttuvaa verta muodostavan kudoksen kuoliota eli IHN-tautia todettiin ensimmäisen kerran Suomessa 30. marraskuuta 2017. Yhteensä Suomessa todettiin tammikuun 2018 loppuun mennessä kuusi IHN-taudin tapausta neljällä eri alueella. Kaikki tapaukset todettiin kirjolohissa ja tapaukset olivat yhteydessä toisiinsa.

Selvityksistä huolimatta ei tiedetä, mistä tauti tuli Suomeen. Kaikki tartunnan saaneet pitopaikat tyhjennettiin kaloista jo viime talvena, jonka jälkeen aloitettiin puhdistus ja desinfektio. Suuremmat pitopaikat ovat edelleen tyhjillään. Uusia tapauksia ei ole ilmennyt.

Alueilta, joilla toteutetaan virallista seurantaohjelmaa IHN-taudin varalta, ei saa siirtää muualle kasvatukseen tai istutukseen kirjolohia tai lohia eikä niiden sukusoluja. Perkaamattomia eläviä tai kuolleita kirjolohia tai lohia saa siirtää alueelta pois vain sellaiseen perkaamoon, jolle on myönnetty Elintarviketurvallisuusviraston terveyslupa. Seuranta-alueella sijaitseviin pitopaikkoihin tai seuranta-alueelle istutettavaksi siirrettäville lohi- ja kirjolohierille vaaditaan lähtölaitosta koskeva terveystodistus.

Alueiden terveysluokituksesta IHN-taudin suhteen ja alueita koskevista siirtorajoituksista säädetään kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetussa Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1009/2013), jota on 10.9.2018 muutettu ministeriön asetuksella 776/2018.

IHN-tauti on lakisääteisesti vastustettava, helposti leviäviin eläintauteihin luokiteltu lohikalojen tauti, joka aiheuttaa kuolleisuutta yleensä alle kahden kuukauden ikäisille kaloille. Tautiin ei ole olemassa lääkettä, eikä rokotetta ole käytössä Euroopassa. Ihmisiin ja lemmikkeihin IHN-tauti ei tartu ja kalaa voi Suomessa syödä normaalisti.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, puh. 02951 62361

Asetus