Teksti: Mika Remes

Luonnonvarakeskus Luke kerää valtavasti tilastotietoa biotaloudesta – myös kalanviljelystä. Viimeiset viisi vuotta Luke on niputtanut laajan tilastomateriaalin verkkoon e-vuosikirjaan.  Tuorein tilastokatsaus löytyy nyt Luken sivuilla.

Luken tilastoista vastaavan yliaktuaari Jukka Torvelaisen mukaan e-vuosikirjan julkaisussa on pisimmillään aikasarjoja yli sadan vuoden ajalta. E-vuosikirja tarjoaa mielenkiintoista tilastotietoa koko kalataloudesta, myös kalanviljelystä.

Kaikkiaan kalatalousalalla toimii 1643 yritystä, joissa työskentelee liki 2500 henkeä. Kalatalouden kokonaistuotto oli 959 miljoonaa euroa. Tuotoiltaan ja työllistävyydeltään suurin kalatalouden ala oli jalostus, joka työllisti kolmasosan koko toimialasta.

Kalaa Suomessa käytettiin vuonna 2018 yhteensä 188 miljoonaa kiloa. Siitä 100 miljoonaa kiloa käytettiin ihmisravinnoksi ja 88 miljoonaa kiloa eläinrehuksi.

Kirjolohi jyllää kalankasvatuksessa

Kalankasvatuksessa toimii 265 yritystä ja ne kasvattivat vuonna 2018 ruokapöytiin kalaa 14,3 miljoonaa kiloa. Kalanviljely-yritysten määrä on hiljalleen vähentynyt 2000-luvulla, mutta se ei ole juuri näkynyt kalanviljelyn tuotannossa, sillä yritysten koko on samaan aikaan kasvanut.

Kasvatusta edelleen hallitsee kirjolohi. Sen osuus kasvatetusta kalasta oli 92 prosenttia. Kasvatetun siian osuus oli kuusi prosenttia, noin 0,8 miljoonaa kiloa. Ruokakalankasvatuksen rahallinen arvo oli 73,5 miljoonaa euroa. Tilastot kertovat, että ruokakalatuotanto on pysynyt viimeiset neljä vuotta likipitäen saman suuruisena. Tuotannon arvo on kuitenkin vaihdellut.

Kirjolohen hinta oli huipussaan vuonna 2017 mutta laski siitä jonkun verran vuonna 2018. Siian hinta on pysynyt kirjolohta vakaampana. Kirjolohen mäti on merkittävä myyntituote. Ruokamädin arvo oli noin seitsemän miljoonaa euroa.

Poikaskasvatus tapahtuu pääasiassa sisämaassa. Vuonna 2018 poikasia tuotettiin noin 50 miljoonaa kappaletta. Poikaskasvatuksen rahallinen arvo oli 27 miljoonaa euroa. Eniten kasvatettiin kirjolohenpoikasia, joista jatkokasvatettiin ruokakalaa. Siianpoikasista taas 90 prosenttia päätyi istutettaviksi vesistöihin.

”Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja” on ladattavissa pdf-muodossa Luken sivuilta: https://stat.luke.fi/ruoka-ja-luonnonvaratilastojen-e-vuosikirja-2019-2019_fi