Luonnonvarakeskus 10.10.2023

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) kehitetty PaRAS-kalankasvatusmenetelmä on kustannustehokas ja joustava tapa tuottaa laadukasta kalaa mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. Startup-yritys PaRAS Aqua Oy:n tavoitteena on viedä teknologia käytäntöön eri puolilla maailmaa.

– Kalan kuluttajakysyntä kasvaa 5–7 prosenttia vuodessa. Merikalastusta ei voida juurikaan lisätä, joten kysynnän kasvuun voidaan vastata vain kalanviljelyllä. PaRAS-osittaiskiertolaitos ratkaisee monia kiertovesikasvatuksen ongelmia ja mahdollistaa nykyistä kilpailukykyisemmän tuotannon, kertoo johtava asiantuntija Tapio Kiuru, joka siirtyy Lukesta PaRAS Aquaan.

Maalla tehtävän vesiviljelyn markkinan koon arvioidaan olleen vuonna 2022 hieman alle 5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuoteen 2029 mennessä sen on arvioitu jopa kaksinkertaistuvan, ja vuosittainen kasvu olisi yli 10 prosenttia (MarketReportsWorld).

Uusi modulaarinen ja kevyempi kiertovesitekniikka on jo herättänyt laajaa kiinnostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Suomessa viimeisimmät laitoshankkeet ovat perustuneet ulkomaiseen teknologiaan, joten suomalaisen teknologian ympärille perustettu suomalainen yritys on tervetullut markkinoille.
– Tavoitteemme on tulla merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi, mutta lähdemme liikkeelle Suomesta, koska täällä meillä on kotikenttäetu. Kansainvälistyminen on yrityksellemme kuitenkin elinehto, sanoo Tapio Kiuru.

Startupin päärahoittaja on ruokateknologiarahasto Nordic Foodtech VC.
– Olemme todella tyytyväisiä päästessämme avaamaan tietä tälle innovaatiolle. Kala on haluttua ruokaa ja hyvää ravintoa, mutta sen kasvatus merellä ei ole ympäristön kannalta ongelmatonta. Kiertovesiratkaisussa ympäristövaikutukset ovat minimaalisia, ja PaRAS-konsepti vie kiertovesikasvatuksen teknologiaa merkittävästi eteenpäin, kertoo Pekka Siivonen-Uotila Nordic Foodtechista.

Tehokkaampaa tuotantoa pienemmillä kustannuksilla
PaRAS-konseptissa on useita innovaatioita, joilla laitteiston hankinta- ja käyttökustannuksia saadaan alas sekä tuotantotehoa ylös. PaRAS-osittaiskiertolaitos kuluttaa selvästi vähemmän energiaa kuin nykyiset kiertovesilaitokset, ja sen rehutehokkuus on jopa kymmeniä prosentteja parempi.

Modulaarinen laitos on nopea pystyttää ja sen kokoa on helppo kasvattaa tarpeen mukaan. Laitoksen perustaminen ei vaadi mittavia pohjatöitä, sillä siinä ei ole lainkaan maanalaisia putkistoja.

Ratkaisu on myös tilankäytöltään erittäin tehokas. Vedenkäsittely on integroitu altaiden seinämärakenteisiin, eikä kalliita ja tilaa vieviä bioreaktoreita tarvita. Samalla jäävät pois bioreaktoreiden makuhaittariskit, joten kaloja ei tarvitse makuhaittojen poistamiseksi paastottaa ennen myyntiä, jolloin myytävää jää enemmän eikä erillisiä paastoaltaita tarvita.

Luken tutkimusinfrastruktuuri ja IPR-tiimi avainasemassa
PaRAS-konseptia on testattu ja kehitetty Lukessa neljä vuotta, jona aikana on tuotettu yli 30 tonnia kalaa. Business Finlandin Research to Business rahoituksella konsepti saatiin viimeisteltyä kaupallistamista varten.

– PaRAS-järjestelmän kehittäminen ei olisi ollut mahdollista missään muualla kuin Lukessa. Luken tutkimusinfrastruktuuri mahdollisti kokeiden toteuttamisen tuotantomittakaavassa, jolloin olemme nopeasti saaneet luotettavaa tietoa todellisista sovellusmahdollisuuksista. Luken IPR-tiimin tuki on ollut ensiarvoisen tärkeä innovaation kaupallistamispolulla, kertoo Tapio Kiuru.

– PaRAS Aqua Oy on Luken ensimmäinen Research to Business -projektista ponnistanut startup-yritys ja näköpiirissä on, että myös tulevaisuudessa pysymme tällä polulla ja luomme Lukesta uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, kertoo Luken IPR-päällikkö Pauli Saarenketo.

Lisätietoja:

Tapio Kiuru, PaRAS Aqua Oy
Puh. +358 40 750 1883
Sähköposti: tapio@parasaqua.fi

Pauli Saarenketo, päällikkö, IPR, Luonnonvarakeskus
Puh: +358 29 532 6569
Sähköposti: pauli.saarenketo@luke.fi

PaRAS-konseptia on testattu ja kehitetty Lukessa neljä vuotta, jona aikana on tuotettu yli 30 tonnia kalaa, kertoo Tapio Kiuru. Kuva: Jussi Judin.