24.03.2021 Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Laukaan laitokselle rakennetaan kaksi uutta kalankasvatushallia ja vanhoja tiloja uusitaan. Uudistustoimet mahdollistavat osaltaan vesiviljelytutkimuksen ja siihen liittyvien uusien tekniikoiden kehittämisen. Senaatti-kiinteistöjen toteuttama rakennusprojekti alkaa keväällä 2021.

Vesiviljelyn kasvuvauhti maailmalla on nopeaa, ja uusia tuotantotekniikoita kehitetään sekä merelle että maalle. Kalamateriaalin parantamiseksi käytetään uusia molekyylibiologian menetelmiä, ja kalojen rehuihin kehitetään mullistavia uusia raaka-aineita.

Laukaan tilojen uudistaminen perustuu laitoksen toiminnan uudelleen suuntaamiseen ja kalojen valintajalostusohjelman tarpeisiin saada uusi tutkimusinfra.

Uudistuksen myötä tilat ja laitteet nousevat kansainväliselle huipputasolle

Uusien tilojen tieltä puretaan 50 vuotta vanha hautomo-poikashalli. Uuteen halliin sijoitetaan 240-perhekasvatusallasta, 20 jatkokasvatusallasta ja neljä emokala-allasta. Halliin rakennetaan myös monipuoliset veden lämmitys-, jäähdytys- ja puhdistusjärjestelmät. Myös nykyinen poikashalli puretaan uuden hallin tieltä, ja sinne sijoitetaan kalojen jatkokasvatusta varten 36 eri kokoista allasta vedenpuhdistusjärjestelmineen.

Laukaaseen on tähänkin saakka määrätietoisesti rakennettu kiertovesikasvatuksen (RAS) tutkimusympäristöä, jota kalojen valintajalostuksen uudet tilat erilaisine säätelymahdollisuuksineen monipuolistavat.

– Valintajalostusohjelman ja vesiviljelytutkimuksen yhteiselo Laukaassa tuo jatkossa selviä synergiaetuja, kertoo Luken johtava asiantuntija Petri Heinimaa uusien tilojen tuomista mahdollisuuksista.

Paluu juurille

Suomeen aikanaan tuotujen kirjolohikantojen ominaisuuksien vertailu aloitettiin Laukaan kalanviljelylaitoksessa 1980-luvun alussa. Valintajalostusta ja -tutkimusta on tehty tämän jälkeen Tervon kalanviljelylaitoksella ja Enonkoskella. Nyt ympyrä sulkeutuu, ja Enonkosken kirjolohen emokalaparvesta lypsetystä mädistä kuoriutuvat poikaset aloittavat kasvunsa perhekasvatusaltaissa Laukaan uusituissa tiloissa alkukesällä 2022.

Myös kotimaisen siian Laukaassa 1990-luvun lopussa käynnistetty valintajalostus siirtyy Tervon ja Enonkosken vuosien jälkeen takaisin Laukaaseen. Enonkoskella jatketaan uhanalaisten kalakantojen ja valintajalostuksen varaemokalaparvien viljelyä.

Uhanalaisten kalakantojen viljely turvataan muissa laitoksissa

Laukaan laitoksen vastuualueena on uhanalaisten kalakantojen viljelyssä ollut Etelä- ja Lounais-Suomen tärkeimmät kalakannat sisältäen Kymijoen lohen (kotiutettu Nevajoesta), useita meritaimenkantoja sekä Rautalammin reitin järvitaimenen ja planktonsiian.

Näiden kantojen emokalaviljelyä on osittain jo siirretty toisiin Luken vesiviljelylaitoksiin turvaamaan tulevaisuuden mätitarpeita. Samalla on pyritty siirtämään emokalaparvien kasvatusta yrityksiin sellaisista kannoista, joiden mätitarpeen on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa. Toimintatavalla pyritään hajauttamaan ja varmistamaan mädintuotantoa kalakantojen elvytysistutuksia ja asiakaskysyntää varten.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Petri Heinimaa, puh. 029 532 7480, petri.heinimaa@luke.fi

Asiantuntija Risto Kannel, puh 029 532 7536, risto.kannel@luke.fi

Johtava tutkija Jouni Vielma, puh. 029 532 7522, jouni.vielma@luke.fi

Talousjohtaja Jutta Petäjä, puh. 029 532 2064, jutta.petaja@luke.fi

Rakennuttajapäällikkö Arto Klasila, Senaatti-kiinteistöt, puh. 040 716 6079, arto.klasila@senaatti.fi